Jerzy Sadowski prorektorem ds.Filii AWF Biała Podlaska

Jezry Sadowski jest absolwentem filii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Studia doktoranckie w państwowym Instytucie Kultury Fizycznej w Moskwie (1986). Trener klasy LA . Studia podyplomowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wspólnym Rynku Europejskim (1999). Habilitacja w 2000 r.

Asystent – stażysta Pracownia LA Filia AWF w Warszawie (1981). Adiunkt, jednocześnie pracownik Pracowni Lekkiej Atletyki w Zakładzie LA i Gimnastyki. Kierownik Zakładu, Katedry, Dyrektor Instytutu. Prodziekan, dziekan, prorektor. Członek przy Przewodniczącym GKKFiS w/s zasad i trybu uzyskiwania klas trenera i instruktora (1985). Kierownik zespołu ekspertów przygotowujących na zlecenie MENiS ekspertyzę nt. Kształcenie i doskonalenie specjalistów w sporcie. Członek Zespołów Eksperckich: Efektywność długofalowego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, Efektywność szkolenia. Członek Senatu AWF w Warszawie, Rady Wydziału AWF w Warszawie, ZWWF w Biała Podlaska (od 1990). Członek wielu zespołów eksperckich. Członek Rady Redakcyjnej Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego oraz czasopisma Polish Journal Sport and Tourism, Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Polish Journal Sport and Tourism, członek Rady Redakcyjnej czasopisma Teoria i Praktyka Kultury Fizycznej w Rosji, członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Sport Science na Łotwie. Jest autorem ponad 150 publikacji w języku polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim. Otrzymał Nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza