Szwajcarskie inwestycje w polską granicę

W najbliższych dniach do referatów zwalczania przestępczości Izby Celnej w  Białej Podlaskiej trafią cztery samochody z klatkami do przewożenia psów służbowych oraz jeden pojazd specjalny, który nieoznakowany będzie poruszał się po drogach dojazdowych do przejść granicznych i będzie wsparciem dla mobilnych kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy celnych. Samochody trafią m.in. do funkcjonariuszy z Hrebennego, Terespola i Hrubieszowa. 

Szwajcarzy przyznali Polsce środki finansowe w wysokości ok. 489 mln CHF w ramach realizowanej od 2007 r. umowy szwajcarsko-polskiej. Środki te stanowią formę bezzwrotnej zagranicznej pomocy, która ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych między Polską a lepiej rozwiniętymi państwami UE.

Realizacja projektu “Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego (KIK/03)” ma na celu poprawę funkcjonowania mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej, doposażenie ich w środki transportu i sprzęt, jak również podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy. 

Obecny odbiór przez Izbę Celną w Białej Podlaskiej pięciu pojazdów stanowi jeden z końcowych etapów realizacji projektu. Finalne stadium planowane jest na jesień br., kiedy do lubelskiego cła trafią kolejne, i zapewne ostatnie, dwa specjalistyczne samochody.

Do tej pory w ramach projektu bialska Izba Celna otrzymała już w sumie 27 specjalistycznych samochodów służbowych oraz 4 wideoendoskopy, a funkcjonariusze uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych m.in. z interpretacji obrazów RTG, taktyki interwencji, negocjacji, języków obcych czy prowadzenia pojazdów w specjalnych warunkach.


Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza