Zakończono pierwsze szkolenie

W szkoleniu, trwającym od 30 maja do 10 czerwca br., brała udział 13-osobowa grupa młodzieży z Małopolskiej WK OHP i CKiW OHP w Tarnowie.

Było to pierwsze szkolenie, które odbyło się w ramach cyklu szkoleń z zakresu ginących zawodów realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy, który zakłada przeszkolenie 213 osób w wieku 18-25 lat w zawodzie piekarz, cukiernik, kowal, kamieniarz, zdun, kołodziej. Cykl obejmuje 19 dwutygodniowych szkoleń w okresie od maja do września br. Każdy kurs  w wymiarze 96 godzin składa się z części teoretycznej i zajęć warsztatowych. Podczas części teoretycznej uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie BHP i Ppoż, zasad ochrony środowiska i przedsiębiorczości.

Zajęcia warsztatowe odbywają się w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na terenie ECKiW OHP w Roskoszy. Prowadzą je instruktorzy praktycznej nauki zawodu OHP, przy wsparciu konsultantów rzemiosła w ginących zawodach.  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy  przystąpią do egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności.

W ramach cyklu szkoleń młodzież ma zapewnione materiały szkoleniowe, koszty egzaminów sprawdzających umiejętności zawodowe,  wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie NNW oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia. 


Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza