Celnicy PL złożyli zawiadomienie do Prokuratora Generalnego

Takie postępowanie zagraża bezpieczeństwu publicznemu, bezpieczeństwu finansów oraz naraża funkcjonariuszy na odpowiedzialność karną związaną z niedopełnieniem obowiązków. Narusza również polecenia Szefa Służby Celnej nr CP5.892.25.2016  z 21 maja br. oraz nr CP6.105.13.2016 z 9 czerwca br., dotyczące wzmocnienia kontroli, wydane w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Zaprzecza również doniosłej roli Służby Celnej w realizacji zadań odnoszących się do bezpieczeństwa Rzeczypospolitej oraz Unii Europejskiej. 

Zawiadomienie zostało złożone w trosce o bezpieczeństwo narodowe. Wydarzenia ostatnich dni pokazały, że ryzyko jest realne.  

We wtorek rano (21.06 br.)., w pobliżu polsko-litewskiej granicy, celnicy z Budziska ujawnili 10 cudzoziemców nieposiadających dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium RP. Funkcjonariusze realizowali zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa unijnemu obszarowi celnemu. W nocy z 18 na 19 czerwca br., funkcjonariusze Służby Celnej, ujawnili na wschodnim przejściu granicznym kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. Zdarzenie miało miejsce na przejściu, z którego kilka dni wcześniej funkcjonariusze przesyłali raporty, że czasowo stosowano tzw. zieloną falę, oznaczającą wpuszczenie samochodów do Polski bez kontroli. 

Pragniemy podkreślić, że zagrożenie bezpieczeństwa nie jest wynikiem protestu celników, jest to specyfika naszej granicy. Dlatego też zwłaszcza teraz konieczna jest wyjątkowa staranność w wykonywaniu obowiązków służbowych. Zachowanie części przełożonych świadczy o niskiej świadomości ryzyka i jest próbą realizacji priorytetu poprzednich lat, tj. szybkości odpraw i utrzymania płynności granicy za wszelką cenę. 

Sławomir Siwy


Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza