WPROWADZENIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

Wprowadzenie komendanta to ważny moment w życiu jednostki Policji. Podczas dzisiejszych uroczystości nadkom. Jerzy Czebreszuk ucałował połę sztandaru komendy oraz zameldował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie insp. Pawłowi Dobrodziejowi gotowość do pracy na stanowisku. Szef lubelskich policjantów pogratulował komendantowi awansu i stwierdził, że oddaje bialską jednostkę Policji w pewne ręce, które dają gwarancję zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w mieście i powiecie. 

Z okazji awansu nadkom. Jerzy Czebreszuk usłyszał szereg ciepłych słów i gwarancji współpracy ze strony obecnych na uroczystości przedstawicieli samorządów: Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka, Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka oraz służb i instytucji współpracujących z Policją.

Nadkom. Jerzy Czebreszuk w Policji służy od 1994 r. Niemal od samego początku związany był ze służbą kryminalną. W 2007 r. został Komendantem Komisariatu Policji w Wisznicach, skąd po 7 latach awansował na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim. Stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej objął oficjalnie 26 sierpnia 2016 r. W trakcie dotychczasowej służby wyróżniony został m.in. medalem Organizacji Narodów Zjednoczonych za służbę w siłach pokojowych ONZ, oraz brązową i srebrną odznaką Zasłużony Policjant. 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza