Uroczystości upamiętniające św. Atanazego Brzeskiego

Tegoroczne święto parafialne w Białej Podlaskiej zgromadziło w świątyni wielu wiernych wraz z gronem 
licznie przybyłego duchowieństwa. Święto to miało ogólnodiecezjalny charakter. Bialskopodlaską uroczystość
liturgiczną zaszczycili też goście arcybiskupa Abla: archimandryci Vissarion i Kisjan z prawosławnego monasteru
Cluj-Napoca z Transylwanii w Rumunii oraz ks. Michał Madżar z parafii ukraińskiej w diecezji Suczawa.

W uroczystościach wziął udział zastępca prezydenta Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk, a także dyrektorzy
szkół, gdzie prowadzona jest katecheza dla prawosławnej młodzieży, oraz przedstawiciele Urzędu Celnego.


Na okoliczność tegorocznego święta diecezja lubelsko-chełmska wydała okolicznościową ikonę św. Męczennika
Atanazego Brzeskiego, zaś Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej wydało okazjonalny
biuletyn opatrzony słowem wstępnym arcybiskupa Abla.

Ze słowem homilii do wiernych zwrócił się ordynariusz diecezji władyka Abel, przedstawiając
tradycje święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny w kontekście bialskopodlaskiego świętowania.
Hierarcha przedstawił dramat unii brzeskiej dla miejscowej społeczności parafialnej, a także postać świętego Atanazego –
męczennika za święte prawosławie.

Uroczystość zakończyła się tradycyjną procesją wokół cerkwi.

W czwartek 15 września w Podlaskim Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja prasowa
Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, której tematem była przypadająca w bieżącym roku 420. rocznica podpisania
unii brzeskiej i związane z tym faktem centralne diecezjalne uroczystości w Białej Podlaskiej. Podczas spotkania ustosunkowano
się do pokazywanej w Muzeum Południowego Podlasia wystawy, która w swej nazwie nawiązuje do wydarzeń tamtego okresu.

Zapis video z konferencji 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza