IV EDYCJA AMBASADORÓW WSCHODU

Projekt został zainicjowany w 2013 roku i wówczas po raz pierwszy w Uroczysku Zaborek na Podlasiu odbyła się jego pierwsza edycja, której finałem była Gala Ambasadorów Wschodu 2013.
Do kapituły zostało zaproszonych piętnaściorno członków (przedstawicieli mediów, biznesu, samorządu oraz organizacji pozarządowych), których zadaniem było wyłonienie laueratów w pięciu kategoriach.

Zaprojektowane przez Leszka Kunickiego statueki Ambasadora Wschodu zostały wręczone laueratom podczas uroczystej Gali. Statuetka Ambasadora Wschodu wręczana jest w następujących kategoriach: samorząd, biznes, projekt, turystyka, nagroda specjalna.

Misją projektu ,,Ambasador Wschodu” jest odkrywanie, wspieranie oraz promocja projektów wyjątkowych i wartościowych, które realizowane są na obszarze wschodniej Polski oraz jego pogranicza.

Dotychczasowe edycje zgromadziły liczne grono gości oraz partenrów.

Naszymi laureatami są: Bialsko- Podlaska Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Doliny Zielawy, Spółdzielnia Pszczelarska Apis, Landart Festiwal, miasto

Węgrów, ,,Hotel w Drzewach”, festiwal ,,Z Wiejskiego Podwórza”, wioska Gotów z Masłomęcza, Iriny Szepielewicz czy ks. Stefan Batruch.

Jak co roku Gali towarzyszą liczne wydarzenia jak chociażby: wernisaże fotograficzne i sztuki, pokazy filmowe czy koncerty. Gościliśmy także świetną muzykę, którą reprezentowali: Voo Voo czy Raz Dwa Trzy, Jazz Trio, Małgorzata Markowska.

Edycja 2016 Ambasadorów Wschodu zapowiada się nie mniej interesujaco jak poprzednie, a to z kilku powodów. Tegoroczna edycja odbędzie się w wyjątkowym miejscu jakim jest odrestaurowany Zamek

Biskupów Łuckich w Janowie Podlaskim, który gwarantuje fantastyczny poziom oraz wyjątkową atmosferę. Dodatkowo w tym roku zostanie także zwiększona liczba kategorii.
Do obecnych 5 kategorii zostaną dodane: Kultura i Sztuka oraz Odpowiedzialny Społecznie

Gościem specjalnym Gali, który uświetni całe wydarzenie będzie Stanisław Soyka, który wykona specjany koncert finałowy podczas Gali Ambasadorów Wschodu. Jak zwykle nie zabraknie spotkań ze sztuką, fotografią i filmem oraz licznych rozmów kuluarowych.

W roku 2016 Gala Ambasadorów Wschodu przenosi się na stałe do miejsca wyjątkowego zarówno ze względu na swoją historię jak i charakter. Edycja 2016 odbędzie się w odrestaurowanym Zamku Biskupów Łuckich w Janowie Podlaskim. To wyjątkowe miejsce znajdujące się w samym centrum krainy Bugu sprawia, że nasze spotkania z Państwem będą tworzyły nową historię tego miejsca, a Państwo będziecie mogli poznać krainę Bugu w bardzo komfortowych warunkach.

Laueraci wyłaniani przez Kapitułę to: SAMORZĄD, BIZNES-MARKA, PROJEKT TURYSTYKA

Nagrody indywidualne: KULTURA I SZTUKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA i NAGRODA SPECJALNA

Początki wydawnictwa sięgają roku 2006 – kiedy to powstaje portal turystyczny krainabugu.pl. Zachęceni jego sukcesem i znakomitym odbiorem w 2011 roku powstaje ogólnopolski magazyn „Kraina Bugu”, poświęcony środkowo-wschodniej Polsce – jej osobliwościom, magii i ludziom. Od tego momentu rozpoczyna się nowy etap w historii wydawnictwa.

W listopadzie 2014 roku zostało ono przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która kontynuje dotychczasową działalność oraz poszerza zakres realizowanych projektów.

Nie są to tylko projekty wydawniczycze. Od początku istnienia działania mają charakter hybrydowy i skupiają się z jednej strony na promocji oraz popularyzacji walorów wschodniej Polski, z drugiej zaś na współdziałaniu i angażowaniu różnych grup społecznych i biznesu. Spółka wspiera i organizuje najważniejsze imprezy kulturalne i społeczne we wschodniej Polsce.

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza