Bialska Straż Miejska ma już 25 lat


Lekcje bezpieczeństwa dla najmłodszych to jeden z najnowszych pomysłów, wpisujących się w reformę bialskiej Straży Miejskiej. Od ubiegłego roku jednostka mocno angażuje się nie tylko w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców ale również prowadzi dodatkowe zajęcia, których celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń. 

– Pozytywne zmiany i reorganizacja przyczyniła się do odbudowy naszego wizerunku i pozycji w mieście, zwiększyliśmy zakres swoich obowiązków. Zaczęliśmy od przeniesienia naszej jednostki do budynku przy Alei 1000-lecia, dzięki czemu mogła powstać sala gimnastyczna, na której strażnicy prowadzą zajęcia sportowe i zajęcia z samoobrony. Przeszkoliliśmy ponad 100 kobiet oraz pracowników MOPS. Strażnicy również na zaproszenie szkół przychodzą na prelekcje szkolne – mówił zastępca komendanta Artur Kozioł, prezentując nową maskotkę – Lwa, który będzie towarzyszył strażnikom w przedszkolach i szkołach. 

Zamiast likwidacji, o której mówiono jeszcze w ubiegłym roku, Straż Miejska przyniosła oszczędności, bez redukcji etatów. Funkcjonariusze pomagają m.in. przy ochronie lotniska, komunikuje się ze szkołami i przedszkolami, aby na bieżąco rozwijać system monitoringu. Istotną rolą strażników jest również troska o chore i poszkodowane zwierzęta, które dzięki skutecznym interwencjom odnajdują szybką pomoc. 

Priorytetem działalności bialskiej straży jest rozwój wizyjny miasta. Monitoring składa się z kamer miejskich oraz systemu pomocniczego. Ostatnio zakupiono nowy rejestrator, umożliwiający podpięcie maksymalnie 256 kamer. Prowadzone są również rozmowy z jednostkami podległymi dotyczące rozbudowy i udoskonalenia wizji w nowo powstających lokalizacji. 

Aktualnie Kamery zlokalizowane są w szerszym centrum miasta , wokół budynku Caritas , lotniska, ZSO nr 2. Miasto zaoszczędziło ok. 70 tys., dzięki systemowi alarmowemu w porcie objętym dozorem strażników. Podpisano także porozumienie z Zakładem Gospodarki Lokalowej o dozór nocny na miejskich targowiskach przy Al. 1000-lecia i ul. Brzeskiej. 

Wyjątkowo pracowity okres dla strażników przychodzi wraz z nastaniem mrozów. Tylko w 2016 roku skontrolowano 700 miejsc przebywania osób bezdomnych, odnajdując osoby śpiące przy kilkunastostopniowych mrozach. Łącznie przez cały rok Straż Miejska odnotowuje 6 tys. interwencji, zgłaszanych za pośrednictwem numeru alarmowego 986 lub formularza elektronicznego.

Uroczystości jubileuszowe stały się okazją do odznaczenia pięciu funkcjonariuszy, którzy jako strażnicy pracują od samego początku istnienia bialskiej jednostki. Obchodom 25-lecia towarzyszyło również wręczenie awansów i nagród pieniężnych oraz podziękowań wszystkim strażnikom.  

Nagrody i awanse dla bialskich strażników: 

Medale za długoletnią służbę (25 lat) otrzymali : 

Starszy Inspektor Pan Dariusz Plażuk
Starszy Inspektor Pan Jerzy Miłaszewski
Starszy Inspektor Pan Ryszard Mizgier
Starszy Inspektor Pan Julian Sieńczyk
Starszy Inspektor Pan Henryk Nędziak

Awanse:

Waldemar Dorofiejuk – na stanowisko Starszego Inspektora
Wojciech Dzwonnik – na stanowisko Starszego Inspektora
Marek Makaruk- na stanowisko Starszego Inspektora
Jerzy Jakoniuk- na stanowisko Starszego Inspektora
Marek Stalewski- na stanowisko Starszego Inspektora
Adam Najdychor- na stanowisko Młodszego Inspektora
Tamara Kozakiewicz- na stanowisko Starszego Specjalisty
Konrad Ofman- na stanowisko Specjalisty
Małgorzata Melanowicz – na stanowisko Młodszego Strażnika

Nagrody pieniężne:

Starszemu Inspektorowi Panu Dariuszowi Plażukowi
Starszemu Inspektorowi Panu Jerzemu Miłaszewskiemu
Starszemu Inspektorowi Panu Waldemarowi Dorofiejukowi
Starszemu Inspektorowi Panu Wojciechowi Dzwonnikowi
Starszemu Inspektorowi Panu Jerzemu Jakoniukowi
Starszemu Inspektorowi Panu Markowi Stalewskiemu
Starszemu Inspektorowi Panu Markowi Makarukowi
Młodszemu Inspektorowi Panu Adamowi Najdychor
Starszemu Specjaliście Pani Tamarze Kozakiewicz
Specjaliście Panu Konradowi Ofman
Młodszemu Strażnikowi Pani Małgorzacie Melanowicz
Aplikantowi Panu Krzysztofowi Andrukiewicz
Aplikantowi Panu Marcinowi Jarzynie
Aplikantowi Panu Wiesławowi Knigawce
Aplikantowi Panu Marcinowi Mieńko

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza