Kwesta na rzecz renowacji zabytkowych grobów

Niemało z nich wymaga renowacji. Koło Bialczan, podobnie jak w ubiegłych latach, organizuje i w tym roku, w dzień 
Wszystkich Świętych, kwestę na rzecz renowacji zabytkowych grobów.
W poniedziałek 31 października w godz. 9 – 15 kwestować będzie młodzież bialskich szkół średnich. We wtorek, 1 listopada,
w dzień Wszystkich Świętych zbiórkę pieniędzy prowadzić będą członkowie Stowarzyszenia Koło Bialczan.
Takie zbiórki prowadzone są od 2006 r., a tegoroczna będzie już jedenastą. Dzięki datkom od 2007 do 2016 roku odrestaurowano
55 zabytkowych grobów i tablic inskrypcyjnych. Średni koszt renowacji jednego nagrobka wyniósł 13 tys. zł.
W roku 2016 poddano renowacji i konserwacji nagrobki: Teresy Marczuk (kw. X nr 79), Feliksa Daleckiego (kw. V nr 92),
Adama Kucewicza (kw. III nr 171), Józefa Abramowicza (kw. l nr 43), grób osoby nieznanej (kw. V nr 152).

Prace trwały od lipca do października. Projekt, jak i w ubiegłych latach, realizowany był zgodnie z pozwoleniem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W dziele renowacji zabytkowych grobów Koło Bialczan współdziała z ks. dziekanem
Marianem Danilukiem z Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Dużego wsparcia, także finansowego udzielają prezydent i rada miasta.


Akcję można wesprzeć również przez wpłaty na konto: BS Oddz. w Białej Podlaskiej, nr konta 95 8025 0007 0023 7611 2000 0020
STOWARZYSZENIE KOŁO BIALCZAN, ul. Kraszewskiego 1, 21-500 Biała Podlaska; e-mail: hialczanie@kolobialczan.com.pl; www.kolobialczan.com.pl

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza