Sesja popularno-naukowa, poświęcona Unitom Podlaskim

Wierność Pamięci o Męczennikach Unickich – taki temat przyświecał obradom, w których swoje prelekcje wygłosili 
Jan Dzięgielewski, Tadeusz Krawczak, Andrzej Szabaciuk, Franciszek Gryciuk, Grzegorz Welik, Szczepan Kalinowski
i ks. prałat Bernard Błoński. Intencją organizatorów było uczczenie pamięci Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy
w 20-lecie beatyfikacji.

Do ilustracji materiału video wykorzystaliśmy zdjęcia z rekonstrukcji dotyczącej wydarzeń w Drelowie. Wojsko rosyjskie
zastrzeliło 13 unitów i ciężko raniło około 200 osób. Unici w Drelowie bronili własnej cerkwi i wiary nie chcąc oddać kluczy
do świątyni, i przyjąć prawosławia.
Drelów był parafią unicką od 1661 roku - należał do ówczesnego powiatu i dekanatu radzyńskiego. Proboszcz parafii
ks. Jan Welinowicz został wywieziony do więzienia w Chełmie, gdyż nie chciał przejść na prawosławie.
Nowemu księdzu prawosławnemu parafianie odebrali klucze od świątyni. Rano 17 stycznia 1874 roku przybyło sto kozaków
i trzy roty piechoty oraz naczelnik powiatu major Kotow, który zażądał wydania kluczy cerkiewnych. Kiedy spotkał się z odmową, doszło do masakry.
Rekonstrukcja odbyła się przed kościołem parafialnym w Drelowie w 2014 roku.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza