Delegacja z Chin w Małaszewiczach

Przedstawiciele Chongqing Economic and IT Commission na czele z zastępcą dyrektora panią Liqiong Yang spotkali się z kierownictwem Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Celnego w Małaszewiczach. Głównym tematem rozmów były sprawy związane z obsługą transportów kolejowych jadących z chińskiego Chongqing do Europy.

Celnicy przybliżyli gościom przebieg obsługi przesyłek od momentu przyjęcia zgłoszenia, poprzez kontrole przeprowadzane przez poszczególne służby: graniczną, celną, weterynaryjną, sanitarną i fitosanitarną, aż do zwolnienia towarów do dalszej drogi. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że biorąc pod uwagę ożywioną wymianę handlową między Chinami i Unią Europejską, a co za tym idzie również zwiększającą się liczbę przejeżdżających przez Małaszewicze pociągów, usprawnienie obsługi takich przesyłek jest niezwykle istotne. 

Tylko od stycznia do września tego roku do Oddziału Celnego w Małaszewiczach dotarło już ponad tysiąc pociągów z różnych regionów Chin, przewożąc niemal 25 tys. kontenerów. Jeden taki kontener jest mniej więcej odpowiednikiem samochodu ciężarowego typu TIR.

„Nowy Jedwabny Szlak” to koncepcja nowej drogi handlowej łączącej Azję i Europę. W jej rozwoju coraz większą rolę zaczyna odgrywać  transport kolejowy, zwłaszcza że czas przewozu towarów koleją z Chin jest znacznie krótszy niż czas potrzebny do przetransportowania towarów drogą morską. Transport kolejowy jest jednocześnie znacznie tańszy od transportu lotniczego. Pociągi z Chin do Polski jadą od 11 do 14 dni, zaś transport morski trwa od 35 do nawet 50 dni. 

Ważnym punktem na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku jest istniejący w Małaszewiczach tzw. „suchy port”. To jeden z największych w Polsce i Europie terminali, gdzie dokonywany jest przeładunek chińskich towarów w transporcie kolejowym.

Rzecznik prasowy

kom. Marzena Siemieniuk

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza