"Wspólny Świat" współpracuje z Brześciem

Projekt „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim” po stronie polskiej przewiduje budowę Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Środowiskowego Domu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, a także Domu dla Osób Dorosłych z Autyzmem z mieszkaniami treningowymi. Infrastruktura ta stanowi brakujący obecnie w polskim systemie element wsparcia dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Na zdjęciach – wspólne podpisanie deklaracji i oświadczeń partnerskich w ramach składanej dokumentacji aplikacyjnej, tzw. Concept Note w Brześciu. 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza