Stopnie Służb Mundurowych przyznane

To historyczne wydarzenie dla bialskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Studentom Wychowania Fizycznego w Służbach Mundurowych przyznano wewnętrzne stopnie mundurowe.

Uroczystość nadania I. stopnia Służb Mundurowych 29 studentom miała miejsce 5 stycznia. 

Jak mówi dr Paweł Różański – kierownik Zakładu Służb Mundurowych i Sportów Walki – w historii bialskiej filii AWF jest to pierwsze nadanie stopni studentom służb mundurowych. Filia AWF w Białej Podlaskiej jest prekursorem w tym względzie i co warto podkreślić, pierwszą i do chwili obecnej jedyną, polską uczelnią cywilną nadającą wyróżniającym się studentom własne, wewnętrzne stopnie mundurowe. Są one odzwierciedleniem przygotowania i wykształcenia studentów specjalności Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych.

Stopnie nadane zostały decyzją dziekana wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu – dra hab. prof. Huberta Makaruka za godne reprezentowanie AWF w uroczystościach uczelnianych i państwowych, a także sumienną realizację powierzonych obowiązków wynikających z działań specjalności Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych. 

I. stopień Służb Mundurowych otrzymali studenci I. roku: Bartłomiej Wójcik, Piotr Kobyliński, Kamil Cep, Damian Litwiniuk, Jakub Kimak, Mateusz Kamiński, Przemysław Ciokalski, Łukasz Borkowski, Łukasz Andrusiewicz, Adam Bochniewski, Marlena Jasińska, Patrycja Gniazdowska, Wojciech Antonowicz, Paweł Minocki, Kinga Kaliszewska, Maciej Gnieciak, Jakub Danowski, Agata Stypułkowska, Anna Statuch, Klaudia Sawczak, Vitalii Tkaczuk, Patryk Parol, Mateusz Mancewicz, Arkadiusz Olszewski, Mateusz Jarmuł. Wyróżniono również trójkę studentów II. roku: Łukasza Zielińskiego, Łukasza Suchodolskiego, Wojciecha Kaźmieruka oraz Karola Burczaka z III. roku. 

Specjalność Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych została zawiązana w 2010 roku i niezmiennie cieszy się ogromnym powodzeniem, a to dlatego, że często jest przepustką do służby w formacjach mundurowych jak straż pożarna, straż graniczna, policja, a niekiedy również BOR czy jednostki specjalne. W czasie pięcioletnich studiów studenci mają możliwość zapoznania się ze specyfiką poszczególnych formacji, co później pozwala im dokonać trafnego wyboru. 

Dodaj komentarz

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza