Inauguracja bialskiej podstrefy PSSE

28 grudnia Rada Ministrów swoim rozporządzeniem bowiem rozszerzyła granice Pomorskiej SSE m.in. 
na 96 ha terenów lotniskowych w Białej Podlaskiej. We wtorek symbolicznie odsłonięto tablicę upamiętniającą
ten fakt. Poświęcono też teren podstrefy, która już może oferować działki. Inwestorzy uzyskają zwolnienie z podatku
dochodowego (PIT lub CIT) – od 25% do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo
zatrudnionych pracowników.

Przemawiająca podczas uroczystości Aleksandra Jankowska, prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
sp. z o.o. zapewniła, że rozpoczyna się strategiczny projekt dla Polski Wschodniej, gdyż bialskie lotnisko zostanie
wykorzystane przedsięwzięciach Nowego Jedwabnego Szlaku. Potwierdziła to obecna podczas inauguracji Liu Lijuan,
radca ekonomiczno-handlowa Chińskiej Republiki Ludowej.


Wraz z nią przybyli tam przedsiębiorcy z Chin i z Brześcia. Byli też przedstawiciele konsulatu Białorusi w Białej Podlaskiej.

Bialski prezydent Dariusz Stefaniuk szczególnie dziękował senatorowi Grzegorzowi Biereckiemu, który wspierał tworzenie
bialskiej podstrefy.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza