“Bialskie księżne Radziwiłłowe”.

Zebrani będą mieli okazję wysłuchać  wykładu, poświęconego 16 żonom właścicieli Białej,  od księżnej Elżbiety Eufemii Radziwiłł z domu Wiśniowieckiej, żony księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”  do księżnej Teofili Radziwiłłowej z Morawskich, żony księcia Dominika Hieronima Radziwiłła.

 

Spotkanie  odbędzie się  w piątek  20 stycznia o godz. 17.00  w  Dziale Wiedzy  o Regionie, w budynku głównym biblioteki przy ul. Warszawskiej 12 a.

 

Aktualnie w bibliotece prezentujemy wystawę „W kręgu bialskich Radziwiłłów”. Składa się ona z dwóch części. W gablotach zgromadziliśmy książki i artykuły ze zbiorów regionalnych dotyczące Białej Radziwiłłowskiej i jej właścicieli. Część druga poświęcona jest żonom bialskich Radziwiłłów. Na planszach widnieją wizerunki, biografie i fragmenty opracowań dostępnych w bibliotece. 

 

Autor wykładu dr Jerzy Flisiński ukończył studia wyższe na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. W 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Kocku, następnie w latach 1975-1982 był dyrektorem I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, natomiast w latach 1982-2011 był dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Jest założycielem Rocznika Bialskopodlaskiego, naukowego czasopisma regionalnego, wydawanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej.

 

Jako redaktor naukowy przygotował kilka zbiorów publikacji dotyczących historii Podlasia, m.in.: Biała Podlaska. Szkice z dziejów miasta i okolic, 17 września na Podlasiu, Powstanie listopadowe na Podlasiu. Opublikował kilka książek dotyczących historii Białej, m.in.: Akademia Bialska 1628-1773 (zarys dziejów), Szkoły bialskie w XVII-XX wieku. 

 

Kieruje zespołem badawczym, powołanym w celu opracowania naukowej monografii Białej Podlaskiej, obejmującej dzieje miasta do 1989 roku.

 

Dr Jerzy Flisiński od wielu lat prowadzi badania i poszukuje materiałów źródłowych o bialskich Radziwiłłach i z pewnością doczekamy się jego następnej publikacji.

 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza