Miliony na studia w języku angielskim

W bialskiej uczelni studiuje obecnie 400 obcokrajowców, kolejny krok w umiędzynarodowieniu studiów to kształcenie w języku angielskim. 

Projekt anglojęzyczny “Turystyka i rekreacja” ma za zadanie przygotowanie absolwentów pod względem teoretycznym i praktycznym do pracy w biurach podróży, hotelach, informacji turystycznej czy spedycji. Drugi projekt to „Kształcenie pielęgniarek w języku angielskim”. Zainteresowanie jest duże, mimo że to niełatwe studia. 

Uczelnia zapewnia też naukę języka polskiego dla obcokrajowców. Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój, Działanie, Umiędzynarodowienie Polskiego Szkolnictwa Wyższego. Ich wartość to 1,3 mln zł, z czego tylko 10 proc. zapłaci uczelnia; resztę stanowi unijne dofinansowanie.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza