Filtr epidemiologiczny” – finalizacja projektu

Filtr epidemiologiczny jest obiektem nowoczesnym zarówno pod względem wyposażenia, jak i koncepcji jego działania. Inwestycja unowocześni wstępną weryfikację zdrowotną w zakresie klinicznym i epidemiologiczno-sanitarnym osób przekraczających wschodnią granicę Polski i zgłaszających się do procedury uchodźczej. W budynku znajdują się trzy segmenty: administracyjno-recepcyjny, medyczno-diagnostyczny oraz izolacyjny, dopasowane zarówno do potrzeb osób dorosłych jak i dzieci. Na wyposażeniu dostępne będą m.in.: aparat EKG, analizatory parametrów, defibrylator przenośny oraz namioty medyczne. Podjazd dla karetek z systemem mikrofiltracji powietrza będzie umożliwiał dekontaminację pojazdów.

Filtr epidemiologiczny powstał przy ośrodku recepcyjnym dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Prace budowlane zostały zakończone w terminie a gotowy obiekt został przekazany przez wykonawcę. Następnie uzyskano zgody na użytkowanie obiektu ze strony inspekcji sanitarnej oraz nadzoru budowlanego i skompletowano niezbędne elementy wyposażenia. Ostatnim etapem jest procedura wyboru operatora usług medycznych wykonywanych w filtrze.

Lokalizacja inwestycji nie jest przypadkowa – najwięcej cudzoziemców ubiegających się udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce przekracza granicę w Terespolu, a następnie przybywa do recepcyjnego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. W związku z tym bardzo ważne jest aby zostali poddani badaniom diagnostycznym niezwłocznie po przekroczeniu granicy. Bezpośrednio realizacja przedsięwzięcia ma charakter lokalny. Pośrednio, poprzez wyeliminowanie ryzyka epidemiologicznego, rezultaty projektu będą istotne dla całego kraju.

W ramach finalizacji projektu zorganizowano wizytę delegacji szwajcarskiej w Białej Podlaskiej, podczas której zaprezentowano budynek filtra. Koszt inwestycji wyniósł prawie 9 mln zł z czego 85 proc. stanowią środki Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza