Biała Samorządowa: odpowiedzi urzędu pogłębiły wątpliwości.

Jako pierwszy „pod lupę” wzięty został program „Mieszkanie Plus”, w ramach którego na początku 2018 roku w Białej Podlaskiej oddane do użytku zostaną trzy nowe bloki mieszkalne. 

Już na początku stycznia do bialskiego magistratu BIAŁA samorządowa skierowała w związku z rządowym programem zapytanie. Pytano m.in. o to na jakich warunkach został wniesiony do spółki celowej majątek spółki miejskiej ZGL, czyli grunty i dokumentacja techniczna pod budowę mieszkań oraz czy przez to majątek miejski nie został uszczuplony. Członkowie stowarzyszenia pytali także o umowy jakie zostały podpisane oraz o tryb wyłonienia wykonawców robót budowlanych. 

W czasie piątkowej konferencji w ZGL dotyczącej właśnie postępów w realizacji zadań w ramach programu „Mieszkanie Plus” rzecznik UM Michał Trantau przedstawił stanowisko magistratu, dodając jednocześnie, że – aby uzyskać konkretne odpowiedzi, trzeba zadać konkretne pytania i trzeba wiedzieć do kogo je kierować, a pytania stowarzyszenia nie są do prezydenta miasta. Mimo wszystko magistrat udzielił odpowiedzi. Urząd Miasta Biała Podlaska zapewnia, że majątek miasta nie został uszczuplony, a do 25 stycznia majątek ZGL nie został wniesiony do spółki celowej. W kwestii wyłonienia wykonawców robót podano do informacji, że zostali oni wyłonieni w wyniku trójetapowego przetargu, a dotychczas zawarte umowy to: umowa inwestycyjna pomiędzy BGK Nieruchomości a ZGL oraz porozumienie dotyczące udostępnienia gruntów pomiędzy ZGL a BGK Nieruchomości. 

Te odpowiedzi nie satysfakcjonują jednak stowarzyszenia. Poniżej publikujemy stanowisko BIAŁEJ samorządowej wobec informacji udzielonych przez urząd miasta.

Szanowni Państwo,

Odpowiedzi jakie otrzymaliśmy od Prezydenta Miasta Biała Podlaska dotyczące uczestnictwa miasta w rządowym programie „Mieszkanie Plus” traktujemy jako przejaw lekceważenia mieszkańców. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez nas skierowany nie wynikał  z jakiejkolwiek krytyki rządowego programu. Zadaliśmy pytania dotyczące udziału Białej Podlaskiej w tym przedsięwzięciu, w których zawarliśmy wątpliwości nurtujące nas jak i wielu mieszkańców naszego miasta. Wynikało to z wielu niejasności w przekazie medialnym oraz z troski o dobre  i zgodne z prawem zarządzanie majątkiem miasta. Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy Białej Podlaskiej byli informowani w sposób przejrzysty o dysponowaniu naszym wspólnym majątkiem, którym w imieniu mieszkańców zarządza prezydent miasta.

Chcemy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że nie jesteśmy przeciwnikami programu „Mieszkanie Plus” a wręcz przeciwnie, widzimy potrzebę budowy tanich mieszkań czynszowych w ramach programu ogólnokrajowego na jasnych i transparentnych zasadach w oparciu o założenia przedstawione przez Rząd RP zawarte m. in. w Narodowym Programie Mieszkaniowym oraz projekcie ustawy będącym obecnie w fazie opiniowania po konsultacjach społecznych. Pytania, które zadaliśmy w imieniu mieszkańców, wynikały jedynie z troski o majątek miejski i możliwość realizacji zadań komunalnych jakie muszą być realizowane przez prezydenta naszego miasta.

Treść odpowiedzi otrzymanej od prezydenta zamiast rozwiać większość wątpliwości dodatkowo je pogłębiły, a nawet doprowadziły do  pojawienia się nowych. Obawy dotyczą m. in. rzetelności urzędu i poziomu wiedzy jaką dysponuje w zakresie funkcjonowania i zarządzania miastem. Odpowiedzi te traktujemy jako przejaw nieznajomości prawa. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Rozdział 1, Art. 3.2  mówi:

 „Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.”

Jeżeli prezydent lub jednostki do tego upoważnione posiadają tylko taką wiedzę na temat realizacji programu „Mieszkanie Plus” w Białej Podlaskiej jakie zostały przedstawione nam w odpowiedzi, to obawy mieszkańców co do bezpieczeństwa majątku komunalnego i zarządzania miastem tylko się pogłębią. Dalej nie znamy odpowiedzi na podstawowe pytania jakie sformułowaliśmy. Osoby deklarujące transparentność swoich poczynań powinny bez zbędnych pytań przekazywać pełnię wiedzy i dokumentów w taki sposób, aby nie było cienia wątpliwości co do słuszności podejmowanych przez nich decyzji. W tym przypadku mamy do czynienia z wyjątkowo niespójnym przekazem opisu zdarzeń przez podmioty biorące udział w realizowanym przedsięwzięciu jakim jest „Mieszkanie Plus”. Uważamy, że mieszkańcy Białej Podlaskiej zasługują na rzetelną informację dotyczącą każdego działania władz miasta. Dlatego złożyliśmy kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie udostępnienia umowy inwestycyjnej pomiędzy BGK Nieruchomości a ZGL oraz porozumienia dotyczącego gruntów pod budowę mieszkań pomiędzy ZGL a BGK Nieruchomości.

Będziemy nadal dążyli do uzyskania informacji na wszelkie nurtujące tematy o czym na bieżąco będziemy Państwa informować.

W załączniku przesyłamy Państwu odpowiedź prezydenta na nasz wniosek o raz złożony dzisiaj kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia BIAŁA samorządowa

Paweł Polkowski


Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza