Artyści i ikony

Malarstwo ikonowe, korzeniami swoimi sięgające antyku, aż do końca wieku XIII, było wzorcem i podstawą malarstwa europejskiego. 
Epoka renesansu nadała malarstwu zachodniemu rozmach, odrębny sens, formę i znaczenie, jednocześnie obliguje stwórców do
ustawicznego poszukiwania nowych środków wyrazu, odmiennych tematów, doskonalenia techniki i warsztatu.

Mogłoby się wydawać, że na tle tak dynamicznego i barwnego procesu, ikony zastygły na wieki, w określonej przez kanony,
skostniałej stylistycznej formie.

Dopiero u schyłku XIX, wieku wraz z narodzinami malarstwa nowoczesnego zwrócono się do ikony odnajdując w niej wymiar
transcendentalny i źródło duchowego przeżycia.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza