BIAŁA samorządowa mówi “sprawdzam”

BIAŁA samorządowa 12 stycznia skierowała do urzędu miasta pytania związane z zarządzaniem majątkiem miejskim. Ma to związek z realizowanym w Białej rządowym programem Mieszkanie+.

Pierwsze odpowiedzi zostały udostępnione 26 stycznia, podczas konferencji w ZGL, która również była poświęcona flagowemu programowi obecnego rządu. W specjalnym oświadczeniu skierowanym przez stowarzyszenie do mediów, jego członkowie wyrazili zaniepokojenie, że majątek miasta może być niedostatecznie zabezpieczony, co może doprowadzić do jego utraty. Jednocześnie do prezydenta miasta wpłynął kolejny wniosek, a w nim prośba  o udostępnienie umowy inwestycyjnej między ZGL a BGK Nieruchomości oraz porozumienia dotyczącego gruntów.

W odpowiedzi na zapytania stowarzyszenia, bialski magistrat poinformował, że „urząd miasta Biała Podlaska nie jest stroną wskazanej umowy ani przywołanego porozumienia”.

Członkowie BIAŁEJ samorządowej pytają, dlaczego nadal nie mogą otrzymać jasnej odpowiedzi? Zaczynają pojawiać się różne domysły, co do zawartości dokumentu i to nie tylko w środowisku stowarzyszenia, ale także, jak twierdzą jego członkowie, wśród mieszkańców. 
– Nie jesteśmy stowarzyszeniem reprezentującym społeczność Nowego Jorku  czy Londynu. Reprezentujemy mieszkańców Białej Podlaskiej, przynajmniej tych, którzy zrzeszyli się w naszym stowarzyszeniu – dodaje jego prezes Bogusław Broniewicz

Członkowie stowarzyszenia są zadziwieni postawą władz miasta. Podczas konferencji przypomnieli, że te same władze ubiegały się o głosy mieszkańców wykorzystując hasła przejrzystości i transparentności swojego postępowania. Podczas zorganizowanej w środę konferencji pojawiły się pytania o treść podpisanej 12 grudnia 2016 na Giełdzie Papierów Wartościowych, umowy.
– Czy to był jakiś dokument, czy to była tylko czysta kartka papieru? – zapytywał Broniewicz. 

Wątpliwości stowarzyszenia budzi fakt, że w odpowiedzi na pierwszy wniosek skierowany do urzędu miasta, BIAŁA samorządowa otrzymała informację, że grunty miejskie do 25 stycznia nigdzie nie były przekazane, tymczasem na konferencji w ZGL, która odbyła się następnego dnia, prezes ZGL poinformowała, że grunty jednak przekazano. 


– Stworzyliśmy spółkę celową z udziałem ZGL w Białej Podlaskiej i BGK Nieruchomości. Wnosimy tam majątek, który ma pewną określoną wartość, został wyceniony przez niezależnych wykonawców. Mówimy tutaj o działce, projekcie budowanym i pozwoleniach na budowę. To nie jest oddanie, to jest nasz udział w tej inwestycji i gdyby się kiedyś tak zdarzyło, że będziemy wychodzili z tej spółki to wychodzimy z konkretnym majątkiem, a mianowicie z wybudowanymi mieszkaniami, których z własnych środków nie bylibyśmy w stanie wybudować – zapewniała na styczniowej konferencji prezes ZGL Bernadeta Puczka.

Z tymi stwierdzeniami nie zgadza się stowarzyszenie i pyta: jakie korzyści z przekazania majątku będzie miało samo miasto i mieszkańcy?!

BIAŁA samorządowa na konferencji odniosła się również do zarzutów, jakoby kierowała swoje pytania do niewłaściwych podmiotów. 

– Doktryna prawna mówiąca o trybie udzielania odpowiedzi w celu uzyskania dostępu do informacji publicznej podaje, że z brzmienia artykułu 4 ustęp 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że adresat wniosku jest zobowiązany do udzielania informacji publicznej, jeżeli ją ma, bez względu na to, czy wiąże się ona z zakresem jego kompetencji czy też jest informacją uzyskaną od innych podmiotów – cytował Broniewicz.

Prezes stowarzyszenia wyjaśniał, że skoro dla wszystkich spółek miejskich organem nadzorującym jest miasto, którego reprezentantem jest prezydent, to on jednocześnie staje się adresatem wszystkich zapytań dotyczących tychże spółek.    

Do tej pory BIAŁA samorządowa nie otrzymała żadnej kopii żadnej z umów zawartych w ramach programu Mieszkanie+ w Białej Podlaskiej. Stowarzyszenie zapowiada, że jeśli sytuacja się nie zmieni, być może wejdzie na drogę prawną i złoży zażalenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Wątpliwości związane z realizacją programu Mieszkanie+ nie były jedynym  tematem konferencji. Uwagę stowarzyszenia przykuły również fundusze zewnętrzne pozyskiwane przez miasto na inwestycje. BIAŁA samorządowa chce wiedzieć, ile magistrat zrobił w zakresie pozyskiwania tych środków. Jak zgodnie podkreślali członkowie stowarzyszenia, nie mówi się tutaj o remontach dróg czy chodników, które należą do zadań własnych miasta.

Zaniepokojenie budzi fakt, że miasto nie otrzymało środków na odnawialne źródła energii, bo projekt nie przeszedł oceny formalnej. Ponadto BIAŁA samorządowa chce wiedzieć ilu mieszkańców złożyło wnioski na budowę małych instalacji OZE w naszym mieście. Stowarzyszenie pyta także urząd miasta, ile wniosków o dofinansowanie w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 złożyła gmina miejska w ramach RPO czy innych programów operacyjnych.

Swoje pytania stowarzyszenie uzasadnia tym, że przed wyborami włodarze miasta zapewniali, że Biała Podlaska będzie wykorzystywała środki zewnętrze. 

BIAŁA samorządowa, jak mówią sami jej członkowie, jest stowarzyszeniem otwartym, w którym z pewnością znajdzie się miejsce dla każdego, komu działalność stowarzyszenia jest bliska. Ostatnio udało się nawiązać współpracę z Komitetem Obrony Demokracji, póki co będzie się ona opierała głównie na wymianie informacji i wspólnej organizacji różnych przedsięwzięć, ale jak mówi Bogusław Broniewicz nie chodzi tu o demonstracje czy pikiety, tylko na przykład o debaty publiczne dotyczące miasta. Teraz członkowie stowarzyszenia nie chcą zdradzać szczegółów, zapewniają jedynie, że będą starali się zaprosić do udziału w tych debatach prezydenta Dariusza Stefaniuka. 

Konferencja odbyła się w środę (15.02.) w hotelu Delfin. 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza