Formy Finansowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Podczas spotkania omówione zostały możliwości i warunki ubiegania się o środki UE przez podmioty lecznicze 
świadczące usługi zdrowotne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. To bardzo ważne ze względu na interes
pacjentów.

Zaprezentowano min.: jakie podmioty POZ mogą składać wnioski o dofinansowanie, na co mogą otrzymać
dofinansowanie i o jaką wysokość środków mogą się ubiegać. Środki UE o których mowa zarezerwowane są
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza