Pytają: czym jest “podpis symboliczny”?

Ostatni wniosek został złożony prezydentowi Dariuszowi Stefaniukowi 15 lutego 2017 roku. Biała Samorządowa oczekiwała od włodarza miasta udostępnienia do publicznej informacji umowy inwestycyjnej, która została podpisana na Giełdzie Papierów Wartościowych 12 grudnia 2016 roku. 

W odpowiedzi przesłanej przez urząd miasta stowarzyszeniu czytamy, że „Urząd Miasta Biała Podlaska nie jest stroną wskazanej umowy i dysponentem tego dokumentu. Podpis złożony na umowie inwestycyjnej przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska był symboliczny. To docenienie roli oraz determinacji miasta Biała Podlaska  w pracach nad przystąpieniem do rządowego programu Mieszkanie Plus.
Prezydent Miasta jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej reprezentował samorząd podczas uroczystości, które odbyły się 12 grudnia 2016 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie”. 

Ta odpowiedź bialskiego magistratu zdecydowanie nie satysfakcjonuje BIAŁEJ samorządowej. Poniżej publikujemy treść oświadczenia, przesłanego przez stowarzyszenie mediom.

Szanowni Państwo,

Jako Stowarzyszenie BIAŁA samorządowa zadaliśmy w imieniu mieszkańców szereg pytań prezydentowi miasta, który podkreśla jak ważne są sprawy każdego mieszkańca Białej Podlaskiej. Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej zapewniał i obiecywał transparentność wszystkich swoich decyzji. Forma, a przede wszystkim treść, odpowiedzi jakie otrzymujemy wskazuje, że zapewnienia o transparentności nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. 

Pan prezydent lubi szumnie informować mieszkańców Białej Podlaskiej o swoich sukcesach, tak jak to było w przypadku podpisania umowy inwestycyjnej pod budowę programu rządowego „Mieszkanie Plus”. W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy okazuje się, że jest to tylko nieznany w praktyce prawnej „podpis symboliczny”. W związku z taką odpowiedzą nasuwa się pytanie, czy wszystkie działania prezydenta mają charakter symboliczny i jedynie cel propagandowy? Jak ktoś nie ma nic do ukrycia, to niezwłocznie udostępnia wszystkie możliwe dokumenty i podejmuje dialog ze społeczeństwem, by rozwiać wszelkie wątpliwości związane z podejmowaniem takich, a nie innych decyzji i działań. 

Jako mieszkańcy Białej Podlaskiej z przykrością stwierdzamy, że taki sposób rozmowy nie dotyczy tylko i wyłącznie naszego Stowarzyszenia. Nagminne jest lekceważenie mieszkańców oraz  nieudzielanie odpowiedzi na pisma w terminach określonych przez przepisy prawa. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, zdecydowaliśmy się na wystąpienie do odpowiednich instytucji w celu uzyskania odpowiedzi na pytania zadane prezydentowi. Może odpowiednie organy administracyjne wyjaśnią, że to prezydent miasta jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje w imieniu miasta i odpowiada m. in. za spółki miejskie, jako ich właściciel. 

Mimo wszystko mamy nadzieję, że  prezydent naszego miasta zrozumie treść zadawanych pytań i podejmie dialog z mieszkańcami do których należą członkowie Stowarzyszenia BIAŁA samorządowa. W związku z wymijającymi odpowiedziami  i brakiem zapoznania się z dokumentami dotyczącymi programu rządowego „Mieszkanie Plus” prezydent zainicjuje spotkanie z członkami Stowarzyszenia w celu nawiązania dialogu społecznego i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Paweł Polkowski

wiceprezes


Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza