Otwarte Dni w „Domowym Szpitalu”. To nowy innowacyjny projekt bialskiego szpitala. Wkrótce otwarcie.

27 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w auli Centrum Dydaktyczno-Administracyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej (ul. Terebelska 57-65) odbędzie się uroczystość otwarcia Ośrodka Opieki Medycznej „Domowy Szpital”.

 

„Domowy Szpital” to innowacyjny projekt wpisujący się w plan rozwoju opieki długoterminowej i hospicyjnej bialskiego szpitala. Jest to inwestycja bardzo potrzebna w naszym regionie i na wskroś nowoczesna. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz osób starszych , schorowanych, często z rozpoznanymi chorobami przewlekłymi oraz zwiększenia troski nad osobami wymagającymi stałej opieki. Pragniemy zaproponować takim pacjentom oraz ich rodzinom i opiekunom zupełnie nowatorskie podejście do opieki i leczenia. Nazwa „Domowy Szpital” zawiera w sobie podwójną informację. Pacjenci, którzy znajdą się w pięknym budynku przy ulicy Spółdzielczej 5, odkryją tam iście domową atmosferę oraz fachową, wysokiej klasy opiekę szpitalną. Inni pacjenci, pozostając w swoich domach wśród najbliższych, będą mogli również liczyć na daleko idącą pomoc medyczną w wielu wymiarach opieki i leczenia. Zapewnimy to im poprzez wizyty domowe lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz możliwość całodobowych konsultacji medycznych przez telefon oraz poprzez system teleopieki.

Postawienie „Domowego Szpitala” do dyspozycji naszych pacjentów jest:

 1. Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na opiekę długoterminową i hospicyjną
 2. Podniesieniem jakości życia ludzi przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 3. Poprawą jakości świadczonych usług medycznych oraz wzrostem ich dostępności
 4. Poprawą konkurencyjności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej na

  rynku usług medycznych

Świadczenia medyczne będą finansowana w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w ramach obecnie obowiązujących umów z NFZ.
W projekcie przewidziano:

· · · ·

· · · ·

hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci, pielęgniarską opiekę w domu pacjenta teleopiekę,

stacjonarną opiekę długoterminową w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zespole Opieki Paliatywnej (ten zakres umiejscowiony jest w Białej Podlaskiej przy ul. Spółdzielczej 5)

poradnię medycyny paliatywnej,
ośrodek wsparcia w postaci Dziennej Domowej Opieki Medycznej, rehabilitację w domu pacjenta,
tlenoterapię domową.

„Domowy Szpital” przy ul. Spółdzielczej to:

 • 1 543,00 m2 powierzchni zabudowy projektowanej,
 • 3 442,5 m2 powierzchni użytkowej,
 • 14 563 m3 kubatury o wyjątkowej architekturze.

  This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza