Koło Bialczan z nowym prezes. Godlewski zastąpi Światłowskiego

Koło Bialczan jest najstarszym bialskim stowarzyszeniem, założonym w 1922 roku na I. Zjeździe Koleżeńskim Wychowanków i Absolwentów Szkół Bialskich. Wieloletnim prezesem koła był, zmarły niedawno Marek Światłowski. Teraz funkcję tę przynajmniej do 2020 roku sprawował będzie Waldemar Godlewski.

W środę 26 kwietnia odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Bialczan. Wybrano nowy zarząd na lata 2017-2020. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia do zarządu wchodzi 9 osób z wyboru i 2 (dyrektorzy I LO i II LO w Białej Podlaskiej) automatycznie.

Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco: Waldemar Godlewski –  prezes, Ewa Siekielewska – zastępca prezesa, Jerzy Trudzik – sekretarz, Maria Osikowska – skarbnik. Członkowie: Leszek Adamski, Małgorzata Kaczmarczyk – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater, Justyna Krupa, Roland Kułakowski, Krystyna Nowicka, Przemysław Olesiejuk – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego, Antoni Szyc.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Marek Charytoniuk, członkami: Teresa Horszczaruk i Halina Ładniak. 

Największe zainteresowanie budził oczywiście wybór prezesa. Dotychczasowy, zamarły niedawno Marek Światłowski to w Białej niemal człowiek legenda i wiadomo było, że trudno go będzie zastąpić.

– Marek Światłowski był człowiekiem z bardzo silną osobowością, był też od lat moim przyjacielem, razem chodziliśmy do szkoły – do liceum Kraszewskiego. Znaliśmy się więc bardzo dobrze i mimo że Marek był prezesem koła, a ja przez kilkanaście ładnych lat byłem wiceprezydentem Białej, to zawsze bardzo ściśle współpracowaliśmy. Wydaje mi się i akcentuję tu słowo wydaje mi się, że całkiem nieźle znam tę pracę w Kole Bialczan  i będę starał się zastąpić Marka na tyle, na ile będę mógł, oczywiście przy pomocy wszystkich mieszkańców naszego miasta – mówi nam nowy prezes – Waldemar Godlewski.

Czy w związku ze zmianami w zarządzie stowarzyszenia powinniśmy spodziewać się jakiejś rewolucji? Wydaje się, że nie…

– Na pewno będę kontynuował kwestę na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków, którą Marek rozpoczął. Poza tym włączę się w organizacje zjazdów absolwentów szkół: liceum Kraszewskiego, którego przez 14 lat byłem dyrektorem i liceum im. E. Plater. Będę ponadto organizował spotkania dla członków Koła Bialczan z Białej, łącznie z Warszawą, Szczecinem i Lublinem, bo w tych miastach mamy swoje filie – wyjaśnia nowy prezes.

Waldemar Godlewski w rozmowie z naszym portalem podkreślił, że chce stawiać na młodych, inteligentnych mieszkańców naszego miasta. Wobec tego już dziś, wszyscy możemy czuć się zaproszeni do wstąpienia w szeregi Koła Bialczan. Jeśli leży nam na sercu dobro miasta, jeśli chcemy dołożyć choćby niewielką cegiełkę do jego rozwoju, jeśli chcemy na jego rzecz pracować – koło Bialczan jest również dla nas – młodych!

– Już teraz do zarządu przyjęliśmy dwie młode osoby. Nie jest tak, że tylko ludzie w moim wieku mają rację i są wszystkowiedzące. Dlatego też chcę korzystać z pomocy młodych ludzi. Drzwi do Koła Bialczan są dla nich zawsze otwarte. Liczymy na młodych ludzi! – podkreślał Waldemar Godlewski.

fotografie pochodzą ze strony internetowej Koła Bialczan

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza