Kobylańska cerkiew Laurem ozdobiona. Prestiżowe nagrody przyznane.

Już XVIII. raz przyznane zostały Laury Konserwatorskie. Te niezwykle prestiżowe wyróżnienia przyznawane są gospodarzom obiektów, które zostały tak wyremontowane, aby przywrócić ich świetność sprzed lat. To prawdziwe „perły”. W tym roku nagrodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków otrzymała cerkiew prawosławna w Kobylanach. 

Kobylańska cerkiew pw. Opatrzności Bożej wśród obiektów sakralnych Diecezji Lubelsko-Chełmskiej zasługuje na szczególne wyróżnienie. Wzniesiona została w 1890 r. w stylu neoruskim, wg projektu architekta Wiktora Syczugowa, na miejscu dawnej świątyni neounickiej. Metryka samego miejsca sięga XVI w. Na skutek działań wojennych pierwszej wojny światowej obiekt został uszkodzony. W latach dwudziestych minionego stulecia w kobylańskiej świątyni próbowano ustanowić wspólnotę neounicką, lecz obiekt przetrwał jako prawosławny. Trudne losy cerkwi w okresie międzywojennym sprawiły, że znalazła się ona na liście świątyń przeznaczonych do rozbiórki w czasie akcji burzenia świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku.

Remont świątyni prawosławnej w Kobylanach prowadzony był w latach 2013-2016.

– Pracami zostało objęte wnętrze, w zakresie posadzek, sklepień, ścian, stolarki wewnętrznej, obróbki blacharskiej, schodów. Najważniejsze, że pracami objęta została wieża i kopuła. Inaczej mówiąc, zrekonstruowaliśmy pierwotny wygląd tego obiektu, przez co odzyskał on nie tylko walor swojej historyczności, lecz także nabrał elegancji.  Te prace były prowadzone zgodnie z opracowaną dokumentacją, na bardzo wysokim poziomie technicznym i estetycznym, pod nadzorem naszego urzędu. Z tych powodów komisja uznała, że właścicielowi należy się nagroda. Obiekt został tak wyremontowany, że właściwie nie widać naszej współczesnej ingerencji – mówi nam Jan Maraśkiewicz – konserwator zabytków i kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Czy mamy szansę na kolejne Laury? Okazuje się, że tak! Na uwagę z pewnością zasługuje bazylika kodeńska i cerkiew w Sławatyczach.

– Mam nadzieję, że wreszcie skończymy prace w bazylice kodeńskiej, która jest jednym z najpiękniejszych obiektów na Lubelszczyźnie. Podobnie jak w przypadku Kobylan, tak też w Kodniu staramy się robić remont tak, aby nie widać było tej naszej współczesnej ingerencji, tylko aby odzyskać historyczne piękno. Z Kodnia sam jestem bardzo zadowolony – dodaje Jan Maraśkiewicz.

Remont przeprowadzony został z pieniędzy, które parafia w Kobylanach pozyskała ze środków norweskich. Jak podkreśla bialski konserwator zabytków, koszt takiego przedsięwzięcia nie jest mały. Nieporównywalny z kosztem remontów bieżących, ale też i efekt jest inny.

Laur Konserwatorski jest nagrodą prestiżową, która przyznawana jest „najlepszym z najlepszych”. Na kilkadziesiąt obiektów, poddawanych remontom, takie wyróżnienie trafia do właścicieli trzech lub czterech z nich.

Lubelską uroczystość rozdania nagród zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej na czele z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem. Kościół prawosławny reprezentował ordynariusz diecezji arcybiskup Abel, któremu asystował sekretarz ks. Andrzej Łoś.

 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza