Obchody ku czci Św. Cyryla i Metodego w bialskiej cerkwi

14 maja br. odbyły się uroczystości ku czci patronów bialskiej cerkwii – Świętych Cyryla i Metodego. Uroczystościom przewodniczył Abel, Abp Lubelski i Chełmski.

W homilii jaką wygłosiił do wiernych, Ekscelencja, Arcybiskup Abel podkreślił rolę i znaczenie apostolskości prawosławnych wiernych w zsekularyzowanym świecie szczególnie mieszkańcom Chełmszczyzny i południowego Podlasia. Podkreślił także bogactwo i ogromne znaczenie spuścizny jaką przekazali nam święci Cyryl i Metody.

Pierwsza cerkiew prawosławna w Białej Podlaskiej zbudowana została w 1582 r., spłonęła w 1646 r. Na przestrzeni dziejów w Białej Podlaskiej odnotowano obecność wielu obiektów cerkiewnych. Akcja burzenia świątyń prawosławnych nie ominęła także tego miasta. Okres międzywojenny minionego stulecia wpływający tak niekorzystnie na życie Kościoła Prawosławnego przyczynił się do tego, że jedyna w tym czasie funkcjonująca drewniana cerkiew cmentarna została zburzona w 1938 r. W 1956 r. na tym samym cmentarzau usytuowano drewnianą cerkiew, przywiezioną z Chełmszczyzny ze wsi Cyców (świątynia ta w 1994 r. została ponownie przeniesiona do Dobratycz k. Terespola). W 1985 r. rozpoczęto budowę nowej cerkwi murowanej dwukondygnacyjnej p.w. św. Braci Cyryla i Metodego, oraz św. Męczennika Atanazego Brzeskiego, która uroczyście została poświęcona 24 września 1989 r. Ikonostas cerkwi p. w. Św. Braci Cyryla i Metodego w Białej Pod – laskiej został wykonany przez stolarza Dymitra Chwesiuka z Jabłecznej. Ikony pochodzą ze zrujnowanych okolicznych świątyń prawosławnych na Południowym Podlasiu. Realistyczną polichromię wewnątrz cerkwi wykonał Eugeniusz Świnarczuk z Kowla na Ukrainie. Natomiast ikony-mozaiki na zewnętrznej elewacji wykonał zespół plastyków z Równego na Ukrainie pod kierownictwem p. Mikołaja Kundela. W dolnej cerkwi p.w. Św. Męczennika Atanazego Brzeskiego regularnie odbywają się poranne Św. Liturgie dla młodzieży i dzieci. W tej świątyni znajduje się również ikona św. Atanazego Brzeskiego z cząstką jego relikwii. Święty Atanazy jest patronem Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Dodaj komentarz

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza