Atrakcyjna Noc Muzeów poświęcona Radziwiłłom w bialskim muzeum

 

Muzeum Południowego Podlasia i Prezydent Miasta Białej Podlaskiej zapraszają na kolejną edycję popularnej już akcji Noc Muzeów. W Białej Podlaskiej impreza będzie miała miejsce w dniu 27 maja 2017 r. Muzeum Południowego Podlasia zaprasza osoby zainteresowane do placówki w godz.17.00 – 24.00. Wstęp wolny. Co ciekawego w programie ? –  będzie można z latarni na chełmie więży muzealnej obserwować panoramę miasta. O godz.18.00 nastąpi otwarcie wystawy “Radziwiłłowie. Biała. Podlasie” z kolekcji Macieja Radziwiłła. Następnie będzie można wysłuchać koncertu kameralnego w wykonaniu Kwartetu Dworskiego z Białegostoku. W programie utwory m.in Macieja Radziwiłła. Na zkończenie wieczoru spotkanie z Jarosłąwem Pietrzakiem, autorem książki “Księżna Dobrodziejka, Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa”. Noc z Radziwiłłami zapowiada się atrakcyjnie.

 

“Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

To tytuł wystawy, zrealizowanej przez Muzeum Południowego Podlasia, na którą złożą się liczne portrety i rodzinne pamiątki wchodzące w skład unikatowej kolekcji Macieja Radziwiłła, przedstawiciela, jednego z potężniejszych magnackich rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej.

Biała Podlaska, zwana dawniej Białą Książęcą lub Białą Radziwiłłowską, przez niemal trzysta lat, pozostawała w rękach nieświeskiej linii tego rodu, a następnie jej bezpośrednich spadkobierców. Rodowi Radziwiłłów, miasto zawdzięcza wzrost znaczenia, a także swój niepowtarzalny charakter, owiany splendorem książęcej rezydencji. Z imieniem tego rodu związany jest także herb miasta oraz najcenniejsze zabytki miejskiej architektury – barokowe kościoły i budynki klasztorne, gmach Akademii Bialskiej, pozostałości założenia pałacowego.  Do dzisiaj, w wielu miejscach, na dekoracjach rzeźbiarskich i polichromiach, widnieje czarny, książęcy orzeł z rodowym herbem Trąby.

Pamięć o przeszłości miasta, przekazywana jest kolejnym pokoleniom mieszkańców Białej Podlaskiej, którzy ze świadomością i dumą dbają o radziwiłłowską spuściznę. Dawne radziwiłłowskie fundacje, do dzisiaj służą mieszkańcom miasta. W remontowanych kościołach, dzięki prowadzonym obecnie pracom konserwatorskim, wydobywany jest dawny kunszt i przepych barokowych dekoracji, a radziwiłłowska  kaplica w kościele św. Anny, ciągle przypomina o świetności i znaczeniu rodu.  Bialska Akademia, służy nadal edukacji młodzieży, rozbudowana i zmodernizowana, mieści w swoich murach Liceum Ogólnokształcące. Dawny szpital szarytek, także odzyskał swoją pierwotną funkcję, będąc obecnie siedzibą Caritas. Ulubionym miejscem spacerów i odpoczynku, jest tzw. Park Radziwiłłowski, miejsce dawnej książęcej siedziby, któremu władze miasta sukcesywnie przywracają dawny wygląd i świetność. W pozostałościach dawnego założenia pałacowego mieszczą się instytucje edukacji i kultury – Państwowa Szkoła Muzyczna, Biblioteka Miejska oraz Muzeum Południowego Podlasia. Niedalekie plany, obejmują dalszą rewitalizację tego miejsca, remont i modernizację Muzeum, ze stałą ekspozycją poświeconą Białej Radziwiłłowskiej, a nawet odbudowę dawnego pałacu, w który mieścić sie ma centrum konferencyjno – hotelowe.

Wystawa “Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”, to niewątpliwe jedno z ważniejszych tegorocznych wydarzeń kulturalnych w mieście i regionie. Kolekcja Macieja Radziwiłła, syna Alberta Hieronima Mikołaja Radziwiłła i Anny z Czartoryskich, polskiego finansisty, działacza społecznego i biznesmena, od lat gromadzącego dzieła sztuki i pamiątki historyczne związane z dziejami swojej słynnej rodziny,  zostanie po raz pierwszy w udostępniona w kraju przed szeroka publicznością.  Znamiennym jest, że miejscem tej wyjątkowej ekspozycji, będzie właśnie Biała Podlaska i nowe sale bialskiego Muzeum, mieszczące się w zachodniej oficynie dawnego pałacu, którego fundatorem był Aleksander Ludwik Radziwiłł , którego syn ( z małżeństwa z Lukrecją Marią Strozzi), Dominik Mikołaj, kanclerz litewski i  ordynat  klecki, zapoczątkował najżywotniejszą w domu Radziwiłłów linię, której potomkiem jest także Maciej Radziwiłł. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Narodowego Muzeum Sztuki w Mińsku ( Białoruś), i Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej na Białorusi, udało nam się uzupełnić wystawę o pięć cennych płócien ze zbiorów tego Muzeum, w tym m.in. portret królowej Marii Kazimiery Sobieskiej, spowinowaconej z rodziną Radziwiłłów i goszczącej często na bialskim zamku.

Wystawa prezentuje wizerunki protoplastów rodu, począwszy od Mikołaja Radziwiłła “Starego” i Jana “Brodatego”, poprzez słynne postacie, m.in. Mikołaja Radziwiłła Rudego, Barbarę Radziwiłłówną, czy też Bogusława Radziwiłła.  Znaczna część ekspozycji poświecona jest właścicielom Białej, od Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła “Sierotki”, po zmarłego w 1813 r., napoleońskiego pułkownika, księcia Dominika  Radziwiłła.  Na wystawie obejrzeć można, nie tylko portrety wszystkich “hrabiów na Białej”, lecz także piękne wizerunki ich znanych żon i córek, a wśród nich, prawdziwe dzieła sztuki portretowej autorstwa m.in. Bacciarellego czy też Jana Chrzciciela Lampi. Wystawę uzupełniają medale portretowe, ryciny z przedstawieniami dawnych rezydencji, starodruki, mapy i tkaniny pochodzące z manufaktur radziwiłłowskich, oraz wykonane współcześnie, tablice przedstawiające genealogię  rodu, od czasów najdawniejszy

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

Dodaj komentarz

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza