Spotkanie autorskie z dr Grzegorzem Jackiem Pelicą

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaprasza na spotkanie  z  dr Grzegorzem Jackiem Pelicą, autorem książki „Rodzinny obrządek wschodni w Rzeczypospolitej.
Opracowania archiwalne i studia z dziejów diecezji chełmsko – lubelskiej”.

Spotkanie odbędzie się 31 maja 2017 r. o godz. 17.00 w Dziale Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 12 a.

Grzegorz Jacek Pelica ur. się w 1961 r. Jest nauczycielem  dyplomowanym, historykiem-archiwistą, publicystą, regionalistą, mieszkającym  i pracującym w Łęcznej.                            

Studiował w Lublinie. Ukończył  historię na UMCS i teologię na KUL. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał na podstawie monografii historycznej pt. „Kościół prawosławny
w województwie lubelskim 1918-1939”.  

Dr Grzegorz Jacek Pelica wydał do tej pory dziesięć autorskich książek o tematyce historycznej, np. „Bałachowcy” Stanisława Lisa – Błońskiego jako przestrzeń refleksji
i historyczny dokument, Lublin 2011; „Rodzinny obrządek wschodni w Rzeczypospolitej, Lublin 2015. Jest też współautorem  kilkunastu monografii i opracowań historycznych oraz dziewięciu almanachów literackich. W swoim dorobku ma ponad trzy tysiące publikacji naukowych i popularnonaukowych, z czego ponad połowa to artykuły z zakresu najnowszej historii Lubelszczyzny.   Współpracuje stale z  redakcjami „Przeglądu Prawosławnego”
i  „Tygodnika Katolickiego Niedziela”.     

„Rodzinny obrządek wschodni w Rzeczypospolitej” to książka licząca ponad 850 stron. Zawiera opracowania i studia historyczne, powstałe dzięki długoletniej kwerendzie archiwalnej. Publikacja odsłania zapomniane karty polskiego prawosławia.  Autor przedstawia wiele nieznanych lub mało znanych procesów, zjawisk i niezinterpretowanych dotąd wydarzeń. To także książka dla zainteresowanych rodzinnymi korzeniami, które odnaleziono w archiwach i księgach metrykalnych. Poszukiwania genealogiczne ułatwiają obszerne indeksy nazwisk i nazw rodowych. To książka o życiu codziennym wsi, miasteczek
i parafii pogranicza polsko-ruskiego. Obszerny rozdział zawiera dzieje poszczególnych parafii diecezji lubelsko-chełmskiej.

Podczas spotkania prowadzona będzie sprzedaż książek  dr Grzegorza Jacka Pelicy.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza