Nowy kierunek na bialskim AWF. Trener personalny zyska patronat

Pod koniec kwietnia Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk uczestniczył w konferencji „Jakość w sporcie” we Wrocławiu. Konferencji towarzyszyło spotkanie dedykowane rozwojowi profesji trenera personalnego w Polsce. Nasze ostatnie działania zyskały uznanie specjalistów z branży fitness i treningu zdrowotnego, potwierdzone deklaracją objęcia patronatem Polskiego Związku Trenerów Personalnych (PZTP) kierunku trener personalny. Warto nadmienić, iż trwają prace zmierzające do stworzenia zawodu trenera personalnego w Polsce. Na zdjęciu Pan Dziekan
Makaruk wraz z członkami zarządu PZPT (Bartosz Groffik – prezes PZPT, Gabriel Pawlak – członek zarządu PZPT) oraz dr Anną Szumilewicz (ekspertem Polskiej Ramy Kwalifikacji).

 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza