Dzwonów może i jeszcze nie ma, ale są inne „skarby”. Ciąg dalszy poszukiwań w Witorożu…

tekst:Ola Majewska video:Zbyszek Maciejuk

O poszukiwaniach zaginionych dzwonów pisaliśmy całkiem niedawno. Grupa archeologów już od około miesiąca szuka w Witorożu kolokwialnie mówiąc „skarbu”. Jak się okazało w trakcie prac, badacze zupełnie przypadkowo natrafili na inne „skarby”, które teraz skupiają ich uwagę. 

Przy drugim podejściu, które miało miejsce w minioną sobotę, archeolodzy nie natrafili jeszcze na ślady dzwonów, ale badają odkryte poprzednio cmentarzysko. Wiele wskazuje, że przez tereny gminy Drelów, ale jak za chwilę się okaże, również innych gmin, wędrowały plemiona germańskich Gotów – ludów, których kultura do dziś fascynuje i zdumiewa.

– Wcześniejsze prace pozwoliły nam na uzyskanie siedmiu fibul – zapinek z okresu wpływów rzymskich z okresu II. i III. wieku. Teraz, w tym miejscu gdzie znajdowaliśmy fibule, założyliśmy trzy wykopy (80 m x 1 m). Udało nam się znaleźć dwadzieścia obiektów, w większości grobowych, związanych z germańskimi Gotami – wyjaśnia Mieczysław Bienia z Muzeum Południowego Podlasia.

Poszukiwania najpierw dzwonów, a teraz śladów germańskich Gotów, mogą stać się okazją do przeżycia niezwykłej przygody. Bowiem, archeolodzy, którzy pracują w tej chwili w Witorożu, wraz z wójtem gminy Drelów – Piotrem Kazimierskim zapraszają do „współpracy” młodzież!

„Lato z archeologią” to akcja, podczas której prowadzone będą badania archeologiczne z udziałem młodzieży z gminy Drelów. Najprawdopodobniej jeszcze przed wakacjami młodzi mieszkańcy gminy będą mieli okazję wykazać się znajomością jej pradziejów. Trzeba będzie o nich napisać pracę. Jak podkreśla Mieczysław Bienia z Muzeum Południowego Podlasia, gmina Drelów ma bardzo ciekawą historię, nie powinno więc być żadnych problemów ze stworzeniem interesującej, naukowej wręcz rozprawy. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone udziałem w specjalnym obozie archeologicznym przy prowadzonych w Witorożu badaniach.

– Oprócz prac na terenie cmentarzyska gockiego, planujemy jeszcze wyskoczyć na pobliskie być może grodzisko w Witorożu. Mamy tu jakieś dziwne wały, będziemy próbowali je zbadać. Poza tym mamy ciekawy obiekt w Horodku. Tam znajduje się kaplica unicka, ale najprawdopodobniej położona na grodzisku wczesnośredniowiecznym. To będziemy realizowali w trakcie akcji wakacyjnej – wyjaśnia Mieczysław Bienia.

Jak się okazuje, w czasie poszukiwania dzwonów, w okolicach plebanii, badacze natrafili na bardzo ciekawy obiekt. Mowa o fragmentach radiostacji z okresu II. wojny światowej. Wiadomo, że na strychu kościoła znajdował się magazyn broni. W 1945 albo na przełomie 45/46 r. został on przeniesiony w okolice Sławatycz. Chodzi głównie o broń. Najprawdopodobniej elementy radiostacji zostały zakopane w okolicach plebanii. Jak dotąd archeolodzy znaleźli słuchawki i kryształ, służący do podłączenia radiostacji. Nie ma jeszcze samej radiostacji, ale badacze są dobrej myśli.

Nieustannie, od kiedy zaczęto prowadzić prace nad odnalezieniem dzwonów w Witorożu, przewijają się ludy germańskie, które na tych ziemiach pozostawiły po sobie pewne „pamiątki”. Skąd Goci na terenie gminy Drelów?

Goci byli plemieniem germańskim, które wędrowało nad Morze Czarne. Jeszcze do niedawna wydawało się, że większość z nich maszerowała drugą stroną Bugu, zahaczając w dużej mierze o Brześć. Teraz, obserwując stanowiska w Sarnakach, na terenie Międzyrzeca Podlaskiego czy w nadbużańskich miejscowościach, jak np. Kostomłoty, Hanna czy Kodeń okazuje się, że znalezisk po Gotach jest coraz więcej, co cieszy szczególnie badaczy, którzy w swoich badaniach koncentrują się na tych germańskich ludach.

– Goci to jeden z najciekawszych ludów, które funkcjonowały praktycznie od przełomu er, do mniej więcej III. wieku. Dziś pozostały po nich przede wszystkim ślady osad i cmentarzysk. Te najciekawsze pamiątki znajdują się w okolicach Pruszcza Gdańskiego, Łomży, chociażby badane przez mnie cmentarzysko w Drozdowie czy cmentarzysko kurhanowe niedaleko Śniadowa. Na naszym terenie mówimy zaś o Sarnakach czy Krzywośnitach (gmina Huszlew). Po Gotach pozostały głównie zabytki ruchome: zapinki od szat, fragmenty garnków, przedmioty codziennego użytku, jak na przykład nożyki, łyżki itp. Goci to jedna z najciekawszych kultur, a przy tym doskonale rozwinięta. Posługiwali się bowiem toczoną ceramiką – wyjaśnia Mieczysław Bienia z Muzeum Południowego Podlasia.

Jak będą się rozwijały prace nad poszukiwaniem dzwonów i jakie jeszcze pamiątki po Gotach znajdą archeolodzy? O tym z pewnością poinformujemy.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza