Kiedyś w centrum Rzeczpospolitej. Dziś kończymy Dni Miasta Biała Podlaska.

 

W źródłach historycznych osadę Biała, własnością rodu Iliniczów, wzmiankowano po raz pierwszy w 1481 roku. Za założyciela osady uchodzi wojewoda trocki, hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego — Piotr Janowicz zwany Białym. W tym okresie Biała znajdowała się w województwie trockim, następnie podlaskim, aż wreszcie od 1566 r. — brzeskolitewskim, będącym aż do rozbiorów częścią Wielkiego Księstwa. W 1522 r. osada otrzymała prawa miejskie.

W 1569 r., Biała przeszła we władanie rodu książąt Radziwiłłów, co zapoczątkowało trwający ponad 250 lat okres rozkwitu i prosperity miasta, zwanego wówczas Białą Książęcą lub Białą Radziwiłłowską. W 1622 r. zbudowano tu zamek obronny, zaś w 1628 r., z fundacji Krzysztofa Ciborowicza Wilskiego, w mieście założona została Akademia Bialska, będąca od 1633 r. filią Akademii Krakowskiej (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego).

W latach 1655–1660 miasto było kilkakrotnie niszczone — najpierw przez Szwedów, a następnie przez wojska siedmiogrodzkie księcia Rakoczego i rosyjskie Chowańskiego, ale dzięki wsparciu właścicieli podniosło się z upadku. W 1670 r. Biała otrzymała prawa magdeburskie oraz własny herb z wizerunkiem Michała Archanioła stojącego na smoku. W okresie tym miasto stało się znanym ośrodkiem produkcji sukna i fajansu, a w latach późniejszych — także z produkcji wyrobów drewnianych. W XVII wieku w Białej zaczęli osiedlać się Żydzi, którzy wkrótce stali się najliczniejszą pod względem demograficznym i dominującą na polu ekonomicznym społecznością.

W 1795 r. Biała Podlaska znalazła się w zaborze austriackim (Nowa Galicja), od 1809 r. należała do Księstwa Warszawskiego (departament siedlecki), zaś od 1815 r. — do Królestwa Polskiego (województwo podlaskie, a potem gubernia siedlecka). W 1912 r. władze rosyjskie dążąc do przyspieszonej rusyfikacji Pobuża utworzyły z części guberni siedleckiej i lubelskiej, nową — chełmską, w której skład wszedł istniejący od 1867 r. powiat bialski.

W 1918 r. Biała znalazła się w granicach odrodzonej Rzeczypospolitej. Na dwudziestolecie międzywojenne przypada okres względnej prosperity i stabilizacji sytuacji miasta. W Białej powstała wówczas fabryka Raabego i elektrownia. W latach 1923–1939 działała tu Podlaska Wytwórnia Samolotów (PWS), produkująca samoloty wojskowe.

01.09.1939 r. Biała Podlaska wraz z PWS i lotniskiem przyfabrycznym zostały zbombardowana przez niemieckie lotnictwo. Ten i kolejne naloty w następnych dniach doszczętnie zniszczyły kilkanaście ulic w mieście. 18 września do Białej Podlaskiej wjechały niemieckie czołgi, 25 września w mieście pojawiły się pierwsze oddziały Armii Czerwonej. Na mocy umowy niemiecko-sowieckiej z 28 IX 1939 r. Armia Czerwona wycofała się za Bug, a wraz z nią wyjechała część podlaskich Żydów. 10 października rozpoczęła się okupacja niemiecka. W grudniu 1941 r. utworzono tu getto, zlikwidowane w następnym roku.

W lipcu 1944 r. Białej weszły ponownie oddziały sowieckie. Miasto znalazło się, tak jak w okresie międzywojennym w województwie lubelskim (do 1975 r. i ponownie od 1999 r.). W 1975 r. Biała Podlaska stała się stolicą nowo utworzonego województwa, co przyczyniło się do znacznego zwiększenia liczby jej mieszkańców. Od reformy administracyjnej w 1999 r. miasto ma status powiatu grodzkiego i stolicy powiatu bialskiego.

źródło: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/biala-podlaska/3,historia-miejscowosci/

 

Dziś ostatni dzień DNI MIASTA BIAŁA PODLASKA. Zapraszamy na imprezy i koncerty.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza