Około 3 tys. osób prawdopodobnie straci pracę w Krajowej Administracji Skarbowej

Około 3 tys. osób prawdopodobnie straci pracę w Krajowej Administracji Skarbowej – wynika z zapowiedzi wiceministra finansów Mariana Banasia. Bez pracy zostaną głównie osoby w wieku emerytalnym. Na ich miejsce zostaną zatrudnieni ekonomiści, prawnicy czy informatycy.

Zapowiedzi wiceministra budzą jednak obawy wśród samych zainteresowanych. – Działania podjęte przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem dyrektorów Izby Administracji Skarbowej wobec wielu naszych koleżanek i kolegów wymaga zdecydowanej reakcji całego środowiska zawodowego – pisze w liście skierowanym do funkcjonariuszy, urzędników i pracowników KAS Sławomir Siwy – przewodniczący związku zawodowego Celnicy PL.

Zdaniem Siwego działania Ministerstwa Finansów nie mają nic wspólnego z wcześniejszymi zapowiedziami. – Zwolniono ze służby wielu ludzi, łamiąc publiczne gwarancje formułowane wielokrotnie przez ministra M. Banasia, który mówił, że zwolnieni zostaną tylko byli funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznych organów bezpieczeństwa i osoby  mające uprawnienia emerytalne. Wobec wielu funkcjonariuszy i pracowników mających prawo do emerytury lub zbliżających się do wieku emerytalnego stosowano bezprawny przymus, polegający na składaniu wniosków o zwolnienie ze służby. Odmowa złożenia takiego oświadczenia, oznaczała brak jakiekolwiek propozycji pracy/ służby. W naszej ocenie posunięto się do tego procederu w celu fikcyjnego zmniejszenia skali zwolnień, jak również uniknięcia procesów o dyskryminację ze względu na wiek  – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Zdaniem Sławomira Siwego wprowadzenie KAS przyniosło więcej szkody niż korzyści: zniechęcono pracowników, którym obiecano (niezrealizowane) podniesienie pensji, zrównano osoby z długim stażem pracy i doświadczeniem z nowoprzyjmowanymi do służby kadrami, ponadto cytując Siwego – zdemotywowano  tysiące pracowników, urzędników i funkcjonariuszy KAS, zatrudniając w MF osoby budzące kontrowersje w środowisku za niebotyczne stawki uposażenia i mnożniki, które są nieosiągalne dla większości w ramach całej kariery zawodowej – wylicza.

Zdaniem przewodniczącego ZZ Celnicy PL aktywni zawodowo funkcjonariusze zostali odarci z munduru, a takie zjawiska miały miejsce wyłącznie w czasach okupacji, zaborów czy niewoli. – Zwolniono nawet alokowanych funkcjonariuszy, mimo iż nie współpracowali z SB ani nie mają nabytych praw emerytalnych, a innych alokowanych funkcjonariuszy „ucywilniono”. Dokonano tego wbrew zapewnieniom ministra – dodaje Siwy.

Zdaniem przewodniczącego ZZ Celnicy PL – związek stał się obiektem bezprecedensowego ataku poprzez rugowanie ze służby osób funkcyjnych w regionach.  – Z naszych dotychczasowych ustaleń wynika, że propozycji nie otrzymało sześciu związkowców funkcyjnych ZZ Celnicy PL i co najmniej jedna osoba, która uczestniczyła w pracach zespołów powołanych przez lokalnego DIAS w sprawie propozycji. Wobec wielu osób funkcyjnych związku zastosowano lobbing, zwlekając ze złożeniem propozycji do ostatniej chwili, po czym wręczano propozycje, mówiąc że to była celowa pragmatyka – tłumaczy Sławomir Siwy.

Krajowa Administracja Skarbowa to nowa instytucja, która działa od 1 marca bieżącego roku. Powstała ona w wyniku połączenia urzędów podatkowych, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Resort finansów liczy na to, że dzięki KAS wzrośnie skuteczność walki z przestępcami podatkowymi.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza