Wizyta przygotowawcza projektu „Puls hip-hopu”

W dniach 29-30 maja 2017 roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się wizyta przygotowawcza projektu „Puls hip-hopu”, realizowanego w ramach Akcji KA1 – Mobilność edukacyjna osób programu Erasmus +. W wizycie wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskich biorących udział w projekcie z Francji, Łotwy i Polski. Dzięki wizycie partnerzy mogli lepiej poznać siebie i swoje organizacje oraz mieli okazję do przeanalizowania wszystkich aspektów związanych z przygotowaniem mobilności edukacyjnej młodzieży, która odbędzie się w dniach od 26 czerwca do 5 lipca 2017r.

Liderzy organizacji partnerskich wraz z koordynatorem projektu i przedstawicielami grupy polskiej szczegółowo omówili między innymi kwestie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa młodzieży, harmonogram działań wraz z metodami, przygotowaniem i przebiegiem poszczególnych działań, zwrócili uwagę na pozycje które pozostały do przygotowania przed rozpoczęciem wymiany, podsumowali dotychczasowe działania przygotowawcze, omówili budżet, zagadnienia związane z ewaluacją projektu, rozpowszechnianiem jego rezultatów, dokumentację księgową, organizacją pobytu, zakwaterowaniem, wyżywieniem podczas mobilności, opracowali szczegółowy regulamin.

Przedstawiciele organizacji partnerskich zapoznali się z działalnością Centrum w zakresie realizacji projektów współpracy międzynarodowej, a także z warunkami pobytu młodzieży na terenie ECKiW OHP w Roskoszy, upewnili się co do standardów i bezpieczeństwa zapewnionego uczestnikom projektu.

Projekt “Puls hip-hopu” rozpoczął się 8 maja 2017r., bierze w nim udział 36-osobowa grupa młodych pasjonatów hip-hopu z Polski, Łotwy i Francji wraz z liderami. Głównym celem projektu jest szukanie przyczyn złego postrzegania i powstałych stereotypów o kulturze hip-hopu, znajdowanie wspólnych wartości, ideałów łączących osoby zainteresowane hip-hopem z różnych krajów, nawiązywanie dialogu z lokalną społecznością, zwalczanie stereotypów i uprzedzeń, promowanie dialogu międzykulturowego, poznawanie innych kultur.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza