Nowi dyrektorzy bialskich szkół i przedszkoli już wybrani

Podczas gdy dzieci i młodzież są już prawie spakowani na wakacje, a książki dawno rzucono w kąt, ważą się losy dyrektorów placówek oświatowych w naszym mieście. Decyzje już zostały podjęte. Rewolucji, której być może niektórzy oczekiwali – nie ma. 

Zmiany dyrektorów w szkołach i przedszkolach w naszym mieście dotyczą następujących placówek: przedszkoli samorządowych nr 10, 11, 13, 14 i 17, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego i ZSZ nr 2 oraz ZSO.  W tych placówkach komisja konkursowa, składająca się z czterech pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Biała Podlaska, czterech przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej, trzech przedstawicieli  związków zawodowych (ZNP, Solidarność, Rada Poradnictwa), dwóch przedstawicieli rady rodziców i dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, zadecydowała, że kierownictwo w poszczególnych placówkach powierzone zostanie odpowiednio: Marzenie Leszczyńskiej (dotychczasowa dyrektor przedszkola nr 10), Danucie Doroszuk-Pieńkosz (dotychczasowa dyrektor przedszkola nr 11), Izabeli Jaszczuk, która „stery” nad przedszkolem nr 13 przejmuje po odchodzącej na emeryturę Jadwidze Nowak, ponadto Annie Baczkowskiej (dotychczasowa dyrektor przedszkola nr 14) oraz Bogusławie Sweklej, która do tej pory pełniła obowiązki dyrektora w przedszkolu nr 17.

W przypadku szkół komisja na stanowisko dyrektora powołała następujące osoby: Mariolę Petru, do kierowania szkołą podstawową nr 4 (dotychczasowa dyrektor), Ryszarda Dołęgę, dotychczasowego wicedyrektora ZSZ nr 2, który przejmie obowiązki, odchodzącego na emeryturę Daniela Sikony, w przypadku ZSO również wybrano obecnego wicedyrektora – Ireneusza Szubarczyka.

Prezydent miasta został poinformowany o wynikach pracy komisji i wkrótce wydane zostanie stosowne zarządzenie, powołujące powyższe osoby na wskazane stanowiska.

Dodaj komentarz

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza