Wierni z parafii unickiej w Kostomłotach świętowali jubileusz powrotu do kościoła katolickiego.

 

Wierni z parafii unickiej w Kostomłotach świętowali jubileusz powrotu do kościoła katolickiego. Dziewięćdziesiąt lat temu, po latach carskich zaborów, członkowie wspólnoty parafialnej znowu mogli otwarcie przyznać się do swojego obrządku.

Parafia w Kostomłotach powstała na początku XVII wieku w związku z zawiązaniem Unii Brzeskiej, która miała być połączeniem kościoła ortodoksyjnego z rzymskokatolickim. Tych, którzy przystali na to porozumienie, nazywano unitami. Jednak w latach zaborów byli oni prześladowani przez władze carskie. Dlatego w 1875 roku duchownego w Kostomłotach, podobnie jak w innych unickich parafiach, zastąpił kapłan prawosławny a wierni musieli zejść do podziemia.

To jednocześnie jedyna taka parafia na świecie i w Polsce. Jest niewielką wspólnotą, bo liczy sto trzydzieści osób, ale jej niezłomność pozwoliła przetrwać największe przeciwności losu.

Kostomłoty zarówno dla grekokatolików, jak i wiernych obrządku rzymskokatolickiego, mają również inne znaczenie – symboliczne. Pokazują, że porozumienie między wschodem i zachodem jest możliwe. To stąd płynęła pomoc dla chrześcijan w Związku Radzieckim.

Odpust w Kostomłotach poprzedziły dwudniowe przygotowania i pielgrzymka. Wierni parafii neounickiej spotykają się na nabożeństwach w każdą niedzielę, w soboty odprawiane są wieczernie.

Wiersz Stefana Kuprysia

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza