Od stycznia do końca czerwca br., funkcjonariusze NOSG, odprawili już ponad 7 mln osób

Ponad 52 tys. podróżnych odprawili tylko w ciągu jednej doby na przejściach granicznych znajdujących się na terenie województwa lubelskiego, funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Rekordową liczbę ponad 52 tys. podróżnych, funkcjonariusze NOSG, odprawili w przejściach granicznych w minioną sobotę (15 lipca br.). Średnio na dobę w przejściach granicznych, znajdujących się na terenie woj. lubelskiego, funkcjonariusze SG, dokonują odprawy około 45 tys. podróżnych.

Jak pokazują statystyki, w przedziale od stycznia do końca czerwca br., funkcjonariusze NOSG, odprawili już ponad 7 mln osób. Porównując ten przedział czasowy do roku ubiegłego, można stwierdzić, iż ruch graniczny utrzymuje się na stałym poziomie. Najwięcej w tym okresie, odprawiono ob. Ukrainy –  4,5 mln osób (w okresie od 11 do 30 czerwca br., odprawiliśmy  107 769 obywateli Ukrainy posiadających paszporty biometryczne) oraz ob. Białorusi – 1,4 mln osób. Polacy znaleźli się na trzecim miejscu w liczbie 782 tys. odprawionych osób. W okresie styczeń – czerwiec odprawiliśmy również 243 tys. ob. Rosji oraz 30 tys. ob. Niemiec.

Dla nas jako Straży Granicznej oczywiście priorytetem jest sprawna odprawa graniczna podróżnych, stąd też szereg podejmowanych przez nas działań mających ją usprawnić, takich jak systematyczne zwiększanie obsady przejść granicznych, uruchomienie informacyjnego portalu internetowego oraz aplikacji GRANICA, otwarcie przejścia granicznego w Dołhobyczowie wraz z pilotażowym ruchem pieszym. Warto również wspomnieć o ścisłej współpracy z Krajową Administracją Skarbową pod kątem zachowania płynności odpraw granicznych, w tym także w zakresie poszukiwania wspólnych rozwiązań mogących upłynnić ruch.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza