Remont amfiteatru to część wielkiego projektu rewaloryzacji parku Radziwiłłowskiego.

Trwa postępowanie przetargowe na remont i zadaszenie miejskiego amfiteatru. Obiekt ma być gotowy w maju przyszłego roku. Szacunkowy koszt inwestycji to około 3,5 mln zł. Amfiteatr powstał w 1965 roku. Pierwszy lifting został zakończony w 2003 roku. Projektantem był prof. Kazimierz Butelski, który także tym razem zajął się przebudową. Posiada on prawa autorskie do tego obiektu. Oprócz tak upragnionego przez mieszkańców dachu, powiększona zostanie scena, zniknie niepraktyczny labirynt przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Zastąpi go funkcjonalna winda, która służyć będzie również pracownikom obsługi sceny. Amfiteatr przejdzie też zmiany kosmetyczne. Remont amfiteatru to część wielkiego projektu rewaloryzacji parku Radziwiłłowskiego. Jego wartość to grubo ponad 21 mln zł. Większość pieniędzy pochodzić będzie z Unii Europejskiej. Co się zmieni? Zaplanowano prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowych budynkach i ich otoczeniu, przebudowę dróg, odrestaurowanie bramy koszarskiej i mostu koszarskiego, odtworzenie części fortyfikacji ziemnych, budowę parkingu przy zespole zamkowo-parkowym, adaptację i remont wieży głównej z szyją, budynku oficyny zachodniej z wieżyczką zachodnią, kaplicy i wieżyczki wschodniej, zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania na potrzeby ekspozycji muzealnych, prace konserwatorskie zbiorów, instalacja monitoringu na terenie obiektu, roboty zewnętrzne oficyny zajmowanej przez Szkołę Muzyczną oraz podświetlenie zabytkowych obiektów.

Dodaj komentarz

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza