Prawie 20 kandydatów na jedno miejsce. Praca w ITD na pełny etat.

Rozpoczęły się egzaminy. 350 podań wpłynęlo na 25 miejsc pracy do zamiejscowego oddziału ITD w Białej Podlaskiej. Komisja od dziś przez 4 dni będzie pracowała z kandydatami. Na kandydatów czeka egzamin pisemny i rozmowa. Od września w Białej Podlaskiej zacznie działać zamiejscowy oddział Inspekcji Transportu Drogowego. Będzie to czwarta siedziba inspektorów w województwie lubelskim. Obecnie wojewódzki inspektorat znajduje się w Lublinie zaś oddziały terenowe w Międzyrzecu Podlaskim i Zamościu. O utworzenie nowego oddziału zabiegali prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk oraz senator Grzegorz Bierecki. Pod koniec czerwca w siedzibie ITD w Warszawie odbyło się spotkanie, które finalizowało całe przedsięwzięcie. Oddział zostanie ulokowany w biurowcu Zakładu Gospodarki Lokalowej przy ulicy Brzeskiej. Za realizację projektu Biura Elektronicznego Poboru Opłat odpowiada Cezary Jurkowski. – Zatrudnienie znajdzie 25 osób oraz najprawdopodobniej dwukrotnie tyle w perspektywie kilku najbliższych lat – podkreśla szef jednostki, dodając że ogromnego wsparcia i otwartości w realizacji projektu udzielił prezydent. Zdaniem Stefaniuka, to kolejny efekt dobrej współpracy miasta z rządem oraz instytucjami centralnymi. Obecnie trwa rekrutacja pracowników. Przygotowano dwadzieścia miejsc pracy na stanowiskach referendarz oraz podreferendarz do spraw postępowań administracyjnych a także do spraw postępowań administracyjnych i rozliczeń. Do zadań pracowników będzie należało m.in. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, wniosków o ukaranie, zawiadomień i innych pism procesowych jak również prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia ujawnione w związku z prowadzeniem kontroli.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza