Można składać wnioski o przyjęcie do nowego ośrodka samopomocy. Otwarcie w grudniu

 

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Białej Podlaskiej już w grudniu w mieście powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C. Rada miasta przeznaczyła na ten cel nieruchomość przy ul. Brzeskiej 36A, natomiast inwestycję wsparło dotacją Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dom będzie placówką pobytu dziennego dla 30 pełnoletnich osób, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym: zaburzenia osobowości i zachowania, zespół otępienno charakteropatyczny (w tym choroba Alzheimera), zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia depresyjno-lękowe, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Miasto otrzymało na realizację zadania dotację w wysokości 760 tys. zł. Obecnie trwa proces dostosowania budynku do potrzeb funkcjonowania ośrodku, jednak już teraz można składać wniosek o skierowanie na pobyt dzienny.

Dokumenty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa. Jednocześnie należy przedstawić zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu.

Wśród niezbędnych dokumentów wymagana jest ponadto informacja o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Z uczestnikami będzie pracowała wykwalifikowana kadra: instruktorzy terapii, psycholog i pielęgniarka. Zajęcia będą prowadzone w pracowni artystycznej, kulinarnej, kulturalno-oświatowej oraz w świetlicy. Dom będzie czynny od poniedziałku do piątku a uczestnicy w ramach terapii otrzymają jeden ciepły posiłek.

Dodaj komentarz

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza