Polska niepodległa od 99 lat. Biała Podlaska też świętuje!

„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości” – głosiła ustawa z 1937 roku. Dziś wszyscy uroczyście obchodzimy dzień, upamiętniający odzyskanie wolności po 123 latach, jednak nie zawsze tak było. Przez lata było to święto zakazane lub chytrze zastępowane innymi.

11 listopada 1918 roku formalnie uznano za datę odzyskania niepodległości dopiero w 1926 roku, mimo że obchodzono go już wcześniej. Do oficjalnego kalendarza świąt państwowych wprowadził ów dzień dopiero Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dn. 23 kwietnia 1937 roku o Święcie Niepodległości.

11 listopada upamiętniał moment przekazania przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Piłsudskiemu i uroczyście obchodzony był aż do wybuchu II. wojny światowej.  Agresja III Rzeszy i Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku znacząco wpłynęła na świętowanie Dnia Niepodległości. Oficjalnie i jawnie dzień ten obchodzono jedynie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz w instytucjach państwa polskiego na wychodźstwie. Na terenach znajdujących się pod okupacją niemiecką czy sowiecką za wszelką cenę starano się wykorzenić polskość z tamtejszych mieszkańców, zakazywano obchodzenia świąt państwowych lub zastępowano je innymi, ważnymi z punktu widzenia okupanta. Mimo tych wszystkich starań Polacy nie zapomnieli o swojej historii. W kościołach odprawiano msze w intencji ojczyzny, prasa konspiracyjna drukowała artykuły o tematyce przypominającej wydarzenia z 1918 roku, a pod osłoną nocy kwiatami i biało-czerwonymi flagami ozdabiano miejsca narodowej pamięci. W Warszawie były to m.in.: płot okalający Belweder, Grób Nieznanego Żołnierza czy pomnik księcia Józefa Poniatowskiego.

Po zakończeniu II. wojny światowej, gdy nastała nowa sytuacja społeczno-polityczna, nastąpiły zmiany w kalendarzu świąt państwowych. W 1945 władze komunistyczne zlikwidowały Święto Niepodległości, w jego miejsce wprowadzono tzw. Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Dzień 11 listopada miały przyćmić obchodzone kilka dni wcześniej rocznice: wybuchu rewolucji bolszewickiej oraz powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej pod kierownictwem Daszyńskiego.

Przez okres „Polski Ludowej” obchody Święta Niepodległości były zakazane, a jakiekolwiek próby uczczenia tego dnia były surowo karane. Dzień 11 listopada 1918 roku oraz postać marszałka Piłsudskiego nadal jednak odgrywała bardzo ważną rolę w przestrzeni prywatnej Polaków. Zniesione święto obchodzone głównie w kościołach, gdzie jak podczas wojny odprawiano w tajemnicy msze za ojczyznę, podczas których kapłani głosili rzewne i przepełnione patriotycznymi teściami kazania.

Diametralnie sytuacja zmieniła się w 1978 roku, kiedy to na Stolicę Piotrową wybrano Karola Wojtyłę. Ówczesne władze świętowały kolejną rocznicę rewolucji październikowej, a także przygotowywały się do obchodów sześćdziesiątej rocznicy powstania Komunistycznej Partii Polski i trzydziestolecia PZPR. Tymczasem opozycja, wzmocniona wyborem Karola Wojtyły na papieża, obchodziła 60. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Inicjatorem tych jawnych już wydarzeń był Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, przy wsparciu środowisk kombatanckich i niepodległościowych, a także studentów i Kościoła. W całej Polsce rozlała się fala niepodległościowej radości. Odprawiano msze, organizowano wiece, na których wysłuchać można było przemówień ważnych dla danego środowiska osób, śpiewano hymn narodowy i pieśni patriotyczne. Tego roku zakazane święto przerodziło się (pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej) w patriotyczną manifestację.

Lata 1980-1981 to okres tzw. karnawału Solidarności. Wówczas opozycja całkowicie jawnie świętowała 11 listopada. Ponadto, w organizację tych uroczystości włączył się również aparat państwowo-partyjny. 11 listopada 1981 roku władze państwowe pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej złożyły kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Solidarności sytuacja znów uległa zmianie. Dzień Niepodległości świętowano po kryjomu. W prasie drugiego obiegu pojawiały się teksty nawiązujące tematyką do wydarzeń z 1918 roku, ale o manifestacjach patriotycznych można było jedynie pomarzyć. Milicja, ZOMO i bezpieka skutecznie utrudniały udział w świętowaniu, rozpędzając zgromadzenia lub inwigilując ich uczestników.

Reżim komunistyczny nie mógł pozostać głuchy na działania kościoła katolickiego, środowisk kombatanckich i niepodległościowych, a także opozycji walczącej o przywrócenia prawdy historycznej. Z roku na rok grupy te coraz śmielej i głośniej przypominały o symbolach, postaciach związanych z walkami o niepodległość Polski. Toteż podczas obrad „okrągłego stołu” Sejm PRL przywrócił dzień 11 listopada do kalendarza świąt państwowych. „Dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość” – głosiła preambuła ustawy z 15 lutego 1989 roku o Narodowym Święcie Niepodległości. Historia zatoczyła koło. Po zmianach ustrojowych z lat 1989-1990 wydźwięk obchodów 11 listopada uległ zmianie.

Dla pokoleń naszych przodków dzień 11 listopada był jedną z najważniejszych dat w kalendarzu. Ludzie z dumą wychodzili z domów, by móc wspólnie cieszyć odzyskaną przed laty wolnością. Chętnie uczestniczyli w obchodach, organizowanych w miastach i wioskach, brali udział w marszach i zgromadzeniach patriotycznych. Dziś niestety dla wielu z nas 11 listopada jest tylko kolejnym dniem wolnym od pracy czy szkoły. W codziennym zabieganiu zapominamy o staraniach naszych przodków, o krwi przez nich wylanej i o walkach stoczonych dla nas! Dla każdego z osobna, abyśmy wszyscy dziś mogli żyć w niepodległej ojczyźnie. W codziennym zabieganiu zapominamy też, że wolność wywalczona przed prawie stu laty nie jest dana raz na zawsze. Właśnie, aby o tym przypominać w całej Polsce, każdego roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości do wszystkich obywateli kierowane jest zaproszenie do włączenia się w obchody tego wyjątkowego dnia.

Centralne uroczystości jak zwykle odbędą się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z udziałem władz państwowych, dostojników kościelnych i reprezentacją wszystkich służb mundurowych. Wieczorem ulicami miasta przejdzie Marsz Niepodległości. 11 listopada świętuje jednak nie tylko stolica, ale cała Polska.

W Białej Podlaskiej oficjalna część uroczystości rozpocznie się o godz. 10.00 mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pw. NNMP (na Brzeskiej). Stamtąd zebrani przejdą w marszu na plac Wolności pod pomnik Orła Białego, gdzie wysłuchamy hymnu państwowego, przemówień okolicznościowych i apelu pamięci. Złożone zostaną również kwiaty.

Po części oficjalnej na mieszkańców czekać będą również imprezy towarzyszące obchodom Narodowego Święta Niepodległości: turniej szachowy, koncert galowy „Warto być Polakiem”. W niedzielę 12 listopada warto zajrzeć na osiedle Młodych, aby tam wysłuchać prelekcji „Patriotyzm Piłsudskiego w tradycji Podlasia”. Tego samego dnia będziemy mieli okazję wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu przedszkolaków z Akademii Przedszkolaka, zobaczymy również pokaz przygotowany przez Teatr Ognia Antidotum. To tylko kilka wydarzeń, które uświetnią obchody Narodowego Święta Niepodległości. Włączmy się w jego obchody, oddając w ten sposób hołd tym, którzy 99 lat temu ofiarnie walczyli o to, abyśmy dziś mogli cieszyć się wolną i niepodległą ojczyzną.

„Mówili żeśmy stumanieni
Nie wierząc w to że chcieć to móc…”

 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza