W Białej powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków!

 

Nowy sprzęt, przebudowa głównej infrastruktury i inteligentny system zarządzania. To projekt modernizacji kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej. Będzie realizowany przez kilka lat, w ramach 10 kontraktów. Umowa na finansowanie już jest podpisana.

53 mln zł tyle wart jest cały projekt przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przepompownia oraz całym systemem wodociągowo-kanalizacyjnym. To jedna z największych miejskich inwestycji w Białej Podlaskiej.

Dzięki tej inwestycji sytuacja ulegnie diametralnej zmianie, a co więcej będzie tez bezpieczniej.

Wraz z projektem modernizacji realizowany jest inteligentny system zarzadzania siecią. w mieszkaniach zamontowane będą radiowe wodomierze, a wszystkie awarie będą sygnalizowane zdalnie. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest już podpisana. Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku, a trwać będzie 3 lata.

Ostatni remont oczyszczalni miał miejsce 20 lat temu. Władze miasta zapowiadają, ze dzięki modernizacji ceny za odprowadzanie ścieków i zakupów wody nie ulegną zmianie. W tej chwil mieszkańcy Białej Podlaskiej maja jedne z najniższych opłat w Polsce – za metr sześcienny wody i odprowadzonych ścieków mieszkańcy płacą sześć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza