Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Wspólny Świat

Będą fundusze na następny etap budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. 
Inwestycja Stowarzyszenia „Wspólny Świat” na liście dofinansowań Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś –Ukraina”.
W miniony piątek , 23 marca, zostały opublikowane wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś –Ukraina”. 
Na szóstej pozycji został uplasowany projekt Stowarzyszenia „Wspólny Świat” 
z Białej Podlaskiej pod nazwą ” Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom
 z autyzmem na pograniczu polsko- białoruskim”.

Przyznana kwota dofinansowania
 to 1 946 099,22 euro.Wyniki naboru znajdują się pod linkiem:

Projekt Stowarzyszenia zakłada budowę szkoły przysposabiającej do pracy i środowiskowego domu samopomocy oraz mieszkań treningowych z możliwością przekształcenia na dom pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem. Strona białoruska zrealizuje pierwszy w obwodzie brzeskim Specjalistyczny Ośrodek Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi, który zostanie utworzony przy Szkole Specjalnej w Brześciu. Uzupełnieniem działań infrastrukturalnych będzie szeroki zakres działań związanych ze wsparciem osób wykluczonych: konferencje, szkolenia oraz wizyty studyjne.- Jest to kolejny etap budowy kompleksowego Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. To nas bardzo ważne dofinansowanie – mówi Anna Chwałek, prezes Stowarzyszenia. – Chciałam podziękować wszystkim, którzy trzymali za nas kciuki i wspierali nasze działania. Cieszymy się niezmiernie. Wierzymy, że to co robimy przysłuży się społeczeństwu, nie tylko lokalnemu. – Chcemy zagwarantować komplementarną i specjalistyczną pomoc osobom dotkniętym autyzmem na każdym etapie ich życia, także po wkroczeniu w dorosłość, tak aby mogły nie tylko funkcjonować, ale również korzystać z przysługujących im praw w tym samym stopniu jak osoby pełnosprawne – zaznacza prezes Wspólnego Świata. Przed nami kolejne wyzwanie, musimy zdobyć fundusze na wkład własny do inwestycji. Wierzę, że dzięki ludziom dobrej woli uda się to zrobić. Szukamy sponsorów, prosimy o darowizny i przekazywanie 1% podatku w rozliczeniach.
Każdy, kto chciałby wesprzeć kolejny etap budowy pierwszego w Polsce Centrum pomocy Osobom
 z Autyzmem, może zrobić to, wpłacając darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Wspólny Świat lub przekazać 1 proc. swojego podatku. Numer konta stowarzyszenia to: 77 8025 0007 0026 1052 2000 0010, KRS: 0000275016.

Dodaj komentarz

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza