Wojska Obrony Terytorialnej – wyzwanie, przygoda, obowiązek

Obrona Terytorialna w województwie lubelskim liczy już ponad 2100 żołnierzy 
i wciąż powiększa szeregi. Każdy, kto chciałby spróbować swoich sił 
i zdobyć cenne doświadczenie, wciąż ma taką możliwość. Już 10 kwietnia 
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białej Podlaskiej odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna dla ochotników.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym i wielu chce spróbować swoich sił w nowej formacji wojskowej. Ochotnicy w Białej Podlaskiej i okolic już 10 kwietnia stawią się w WKU, przy al. Tysiąclecia 28, by przejść etap formalny – rozmowy kwalifikacyjne. Ci, którzy spełnią wymogi już niebawem rozpoczną intensywne szkolenia i mają szanse zasilić szeregi 23 Batalionu Lekkiej Piechoty w Białej Podlaskiej.

Rekrutacja jest wciąż otwarta i ochotnicy cały czas mogą zgłaszać się do służby. Aktualne informacje na temat terminów i procedur naboru można znaleźć na stronie internetowej WKU w Białej Podlaskiej. Warto również odwiedzić stronę poświęconą Terytorialnej Służbie Wojskowej – www.terytorialsi.mil.pl.

20.02.2018 Wedrzyn
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej
Szkolenie Poligonowe
Fot. Irek Dorozanski

Proces formowania WOT w naszym regionie jest bardzo dynamiczny. 7 kwietnia br. odbędzie się wcielenie kilkudziesięciu żołnierzy, którzy rozpoczną intensywne szkolenia podstawowe na terenie jednostki w Roskoszy. Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz udzielania pierwszej pomocy czy też topografii. Priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego 
i efektywnego posługiwania się bronią. Na zakończenie każdy z Terytorialsów przejdzie sprawdzian z zakresu wiedzy i umiejętności jakie nabył podczas „szesnastki”. Żołnierze którzy ukończą „szesnastkę” 6 maja br. w Białej Podlaskiej złoża uroczystą przysięgę wojskową.

23 Batalion Lekkiej Piechoty obejmuje swoim rejonem odpowiedzialności następujące powiaty: bialski, radzyński, łukowski, parczewski. Batalion wchodzi w skład 
2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i liczy już ponad 300 żołnierzy. Do zadań Terytorialsów z Białej Podlaskiej, zgodnie z ideą obrony terytorialnej, należy obrona 
i wsparcie społeczności lokalnej w czasie wojny, kryzysu, jak i w obliczu innych zagrożeń niemilitarnych takich jak, np. katastrofy i klęski żywiołowe.

Dla kogo WOT
Wojska Obrony Terytorialnej to powszechna i ochotnicza służba wojskowa, budowana na najlepszych, polskich tradycjach niepodległościowych. Każdy w wieku 18-63 lat 
(w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), kto przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne, może zostać żołnierzem obrony terytorialnej. Podstawowe wymagania to, m.in.: posiadanie obywatelstwa polskiego, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej, pełnoletniość, niekaralność, nie pełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego.

W szeregach WOT mile widziane są zarówno, osoby aktywne społecznie, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie. Ci, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody. Swoje miejsce znajdą tu również osoby pracujące, specjaliści z różnych dziedzin, jak i poszukujący zatrudnienia. Obrona terytorialna to miejsce zarówno dla młodych, energicznych, jak i nieco starszych, z dużym doświadczenie życiowym i zawodowym.

Korzyści ze służby w WOT
Pełnienie Terytorialnej Służby Wojskowej daje wiele korzyści. Przede wszystkim 
to inwestycja w rozwój osobisty: służba w ciekawym środowisku, możliwość zdobycia nowych doświadczeń, dofinansowanie do nauki i aktywności fizycznej, rozwijanie hartu ducha i umiejętności przezwyciężania własnych słabości. Niebagatelną wartością TSW jest możliwość osobistego zaangażowania w budowanie systemu bezpieczeństwa kraju w duchu patriotyzmu.

Służba w WOT jest również inwestycją w rozwój zawodowy. Oferuje atrakcyjne kursy oficerskie, podoficerskie, specjalistyczne oraz udział w dynamicznych szkoleniach 
z użyciem nowoczesnego sprzętu. Po 3 latach służby w WOT istnieje możliwość kontynuowania kariery jako żołnierz zawodowy. WOT jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą pogodzić służbę dla kraju z życiem zawodowym i rodzinnym. Terytorialsi mogą również liczyć na wynagrodzenie w wysokości ok. 500 zł miesięcznie, za gotowość bojową i szkolenia rotacyjne, a także zwrot kosztów dojazdu do jednostki na ćwiczenia.

Szkolenia w WOT
Osoby wstępujące w szeregi WOT, które nie posiadają doświadczenia wojskowego muszą przejść szkolenie podstawowe, tzw. „szesnastkę”, trwające 16 dni, zakończone przysięgą wojskową. Żołnierzy rezerwy obowiązuje 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Proces szkolenia Terytorialsów trwa 3 lata i odbywa się przede wszystkim w systemie weekendowym. Pierwszy rok, to szkolenia indywidualne – ogólnowojskowe, których celem jest opanowanie prawidłowych nawyków i zachowań na polu walki. Najważniejsze elementy szkolenia to: strzelanie z broni indywidualnej, taktyka, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy przetrwania. W drugim roku odbywają się szkolenia specjalistyczne np.: saper, medyk, radiotelefonista, strzelec wyborowy. Trzeci rok szkoleń, to czas zgrywania pododdziałów. Po odbyciu wszystkich etapów szkolenia Terytorials osiąga status gotowości bojowej („combat ready”).

WOT w woj. lubelskim
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego 
ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu garnizonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 2100 żołnierzy i cały czas trwa nabór. Głównym zadaniem 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej na 2018 rok jest zakończenie procesu formowania struktur organizacyjnych, rozpoczęcie szkoleń specjalistycznych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz osiągniecie wstępnej zdolności do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych.

Misja i zadania WOT
Wojska Obrony Terytorialnej to piąty, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Żołnierze WOT są silnie związani 
z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych nie zastępuje służb ratowniczych, ale będzie wspierać 
i uzupełniać ich działania.

 

20.02.2018 Wedrzyn
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej
Szkolenie Poligonowe
Fot. Irek Dorozanski

 

 

tekst:

kpt. Damian STANULA
OFICER PRASOWY
2. LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

Jeden komentarz dla “Wojska Obrony Terytorialnej – wyzwanie, przygoda, obowiązek”

Dodaj komentarz

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza