Pierwszy rok funkcjonowania „filtra epidemiologicznego”

Od roku w Białej Podlaskiej działa tzw. filtr epidemiologiczny czyli oddzielny obiekt medyczny, w którym są diagnozowani cudzoziemcy ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową. W tym czasie w placówce przebadano łącznie blisko 1,5 tys. osób, w tym ok. 700 dorosłych i 800 dzieci.

Budynek filtra epidemiologicznego powstał przy ośrodku recepcyjnym dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Inwestycja unowocześniła infrastrukturę medyczną wykorzystywaną do wstępnej weryfikacji zdrowotnej w zakresie epidemiologiczno-sanitarnym osób przekraczających wschodnią granicę Polski i zgłaszających się do procedury uchodźczej. W obiekcie znajdują się trzy segmenty: administracyjno-recepcyjny, medyczno-diagnostyczny oraz izolacyjny, dopasowane do potrzeb osób dorosłych i dzieci. Na wyposażeniu dostępny jest zarówno stacjonarny sprzęt medyczny – aparat RTG, analizatory parametrów krytycznych, sprzęt reanimacyjny – jak i dodatkowe wyposażenie w postaci namiotów medycznych, pojazdów dla osób niepełnosprawnych czy stacji dezynfekcji ścieków.

Większość z blisko 1,5 tys. osób przebadanych w filtrze stanowili obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej. Badania diagnostyczne przechodzili także cudzoziemcy pochodzący m.in. z Armenii, Kirgistanu, Tadżykistanu, Kazachstanu czy Ukrainy. Obiekt działa w pełnym zakresie swojej funkcjonalności, zarówno jeśli chodzi o przeznaczenie pomieszczeń, jak i dostępne wyposażenie. W filtrze epidemiologicznym dyżuruje 14 osób z personelu medycznego – wszyscy pochodzą z Białej Podlaskiej i okolic.

Od momentu rozpoczęcia badań w filtrze nie zdiagnozowano przypadków poważnych chorób zakaźnych. W listopadzie 2017 r. stwierdzono podejrzenie zachorowania na odrę u trójki dzieci. Do czasu otrzymania pełnych wyników badań dzieci oraz członkowie ich rodzin zostali umieszczeni w części izolacyjnej filtra epidemiologicznego. Ostatecznie badania laboratoryjne były ujemne i wykluczyły odrę. Sytuacja ta potwierdziła dobre funkcjonowanie i skuteczność prewencyjnej działalności placówki.

Filtr jest obiektem nowoczesnym zarówno pod względem wyposażenia, jak i koncepcji działania. Stąd też jest często wizytowany przez delegacje krajowe i zagraniczne. W ciągu pierwszego roku działalności, placówkę odwiedzili przedstawiciele urzędów i służb migracyjnych Azerbejdżanu, Finlandii, Rumunii, Malty i Litwy.

Od 2005 roku Urząd do Spraw Cudzoziemców realizuje procedurę filtra epidemiologicznego. Obejmuje ona zarówno schemat postępowania mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego, jak również odpowiednią infrastrukturę. W każdym z ośrodków dla cudzoziemców funkcjonują punkty medyczne z odpowiednią kadrą lekarską. Zapewniają one bieżącą opiekę medyczną oraz wykonują niezbędne badania. Filtr epidemiologiczny w Białej Podlaskiej – jako oddzielny obiekt medyczny – unowocześnił diagnostykę cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz znacząco zwiększył bezpieczeństwo epidemiologiczne w Polsce.

Projekt filtra epidemiologicznego został zrealizowany przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Koszt budowy placówki wyniósł 8,7 mln zł z czego 85 proc. to wkład strony szwajcarskiej.

materiał nadesłany

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza