Rozliczenia Święta Konia Arabskiego, Pride of Poland oraz Summer Sale

Zarząd Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. podaje ostateczne wyniki rozliczenia Święta Konia Arabskiego, Aukcji Pride of Poland oraz Aukcji Summer Sale, które odbyły się w dniach 11–15 sierpnia 2017 r. w Janowie Podlaskim, a następnie w Michałowie i Białce.

Organizatorem sierpniowych wydarzeń była Stadnina Koni Janów Podlaski, natomiast zgodnie z zawartą umową, Międzynarodowe Targi Poznańskie pełniły funkcję operatora techniczno-logistycznego całej imprezy. Przyjęty pomiędzy organizatorem i operatorem model rozliczeń zakładał wzajemną kompensatę świadczeń i kosztów.

Na przychody z imprezy złożyły się: wpływy od sponsorów, wpływy ze sprzedaży biletów, wpływy za wynajęcie powierzchni, przychody z tytułu wpisowego za udział w Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi, prowizja od sprzedanych koni hodowców prywatnych, przychody z tytułu udostępnienia powierzchni,  przychody ze sprzedaży katalogów i reklam.

Podsumowując:

przychody z tytułu organizacji święta wyniosły                       1 732 631,08 PLN

koszty poniesione z tytułu organizacji święta wyniosły         1 909 378,61 PLN

W ostatecznym rozliczeniu, koszty organizacji wydarzenia były wyższe od przychodów poniesionych z tytułu organizacji  i wyniosły 176 747,53 PLN. Koszty te zostały rozdzielone na 3 stadniny: 56 193,13 PLN SK Janów Podlaski, 91 850,97 PLN SK Michałów, 28 703,43 PLN Małopolska Hodowla Roślin.

Podczas aukcji Pride of Poland i Summer Sale wylicytowano 13 koni hodowli państwowych za łączną kwotę 549.000,00 EUR.

Jednocześnie należy wskazać, że nabywcy 2 klaczy nie dokonali płatności w terminie wskazanym w regulaminie aukcji (125.000,00 EUR) i nie odebrali wylicytowanych koni. W związku z powyższym  wpłacone wadium  w kwocie 17 134,80 PLN (4.000 EUR) przeszło na rzecz stadniny.

Biorąc pod uwagę, że koszty organizacji wydarzenia wyniosły 176 747,53 PLN a przychody z tytułu sprzedaży koni wyniosły 1 810 928,49 PLN (424.000 EUR) wydarzenie zamknęło się zyskiem w kwocie 1 634 180,96 PLN.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza