Szkoła zawodowa to nie jest wstyd. Bialskie placówki przełamują stereotypy

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej zorganizowano przedsięwzięcie pod nazwą „Zawodowy strzał w 10! – Wybierz swoją przyszłość”, mające na celu zachęcenie uczniów do podjęcia nauki w szkołach zawodowych – technikach i szkołach branżowych.

Głównym organizatorem tego wydarzenia (jednego z czterech w naszym regionie) było Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej.

Jednym z celów przedsięwzięcia jest przełamywanie stereotypów dotyczących kształcenia zawodowego, funkcjonującego w dużej części społeczeństwa jako kształcenie o niższym statusie niż kształcenie ogólne, co podkreślali przedstawiciele kuratorium.

Targi zawodowe adresowane były do uczniów dotychczasowych gimnazjów, uczniów klas VII szkół podstawowych, nauczycieli, wychowawców oraz szkolnych doradców zawodowych. Wzięły w nich udział szkoły zawodowe funkcjonujące na terenie Białej Podlaskiej – Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Szkoły Rzemieślnicze Bialskiego Cechu, Ochotniczy Hufiec Pracy.

Każda placówka przygotowała krótkie prezentacje promujące kierunki kształcenia w szkole i przedstawiające swoja ofertę edukacyjną. Wszyscy zgodnie podkreślali, iż tworzone kierunki kształcenia w szkołach zawodowych wynikają z potrzeb lokalnego rynku pracy.

Nie zabrakło pracodawców współpracujących z placówkami szkolnymi w zakresie szkolnictwa zawodowego. Zarówno Władysław Zaciura – właściciel zakładu ślusarskiego, jak i Aleksander Kompa – prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zachęcali do podjęcia nauki w szkołach zawodowych, jako szkół dających duże możliwości własnego rozwoju, zdobycia dobrego zawodu z perspektywami podjęcia satysfakcjonującej pracy w przyszłości.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza