W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie działań bojowych

We wtorek, 10 lipca br., 72 żołnierzy – ochotników OT z naszego województwa, w ramach „szesnastki” (szkolenie podstawowe) odbyło ćwiczenia z zakresu taktyki. Terytorialsi uczyli się działać w natarciu z użyciem tzw. środków pozoracji pola walki, co pozwala w sposób realny odzwierciedlić działania w warunkach bojowych. Tym razem ćwiczenia odbyły się na terenie byłego lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej.
Żołnierze szkolili się na kilku punktach nauczania, m.in.: prowadzenie działań w czasie marszu ubezpieczonego na kontakt, planowe i szybkie (nieplanowane) inicjowanie kontaktu ogniowego w terenie otwartym i leśnym. Ćwiczono również działania ratownika na polu walki, prowadzenie korespondencji radiowej w natarciu oraz przekazywanie sygnałów dowodzenia
i łączności w marszu. Zajęcia taktyczne to bardzo ważny element szkolenia podstawowego Terytorialsów, scalający zdobytą wiedzę i umiejętności żołnierza OT.
Warto dodać, że żołnierze Obrony Terytorialnej szkolą się nie tylko w warunkach garnizonowych, na poligonach, czy innych obiektach wojskowych. Aby skutecznie wypełniać swoją misję, jaką jest obrona i wparcie społeczności lokalnej, WOT realizuje również szkolenia w terenie. Są to ćwiczenia defensywne w terenie leśnym, zurbanizowanym, czy też
z wykorzystaniem infrastruktury krytycznej, jak np. wodociągi miejskie, czy stacja PKP. Obrona Terytorialna to formacja, która jest najbliżej społeczeństwa, dlatego ćwiczenia terenowe zajmują szczególnie ważne miejsce w całym systemie szkoleniowym Terytorialsów.
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu garnizonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 2600 żołnierzy i cały czas powiększają swoje szeregi. Głównym zadaniem 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej na 2018 rok jest zakończenie procesu formowania struktur organizacyjnych, rozpoczęcie szkoleń specjalistycznych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz osiągniecie wstępnej zdolności do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych.
Wojska Obrony Terytorialnej to piąty, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest obrona
i wspieranie społeczności lokalnych. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych nie zastępuje służb ratowniczych, ale będzie wspierać i uzupełniać ich działania.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza