Dobiega końca pierwszy etap budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem.

„Wspólny Świat” i jedyna taka inwestycja w regionie.

Dobiega końca pierwszy etap budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Centrum będzie zlokalizowane przy ulicy Powstańców w Białej Podlaskiej,
a pierwszy etap inwestycji obejmuje infrastrukturę Ośrodka Terapii i Diagnostyki i Przedszkola dla Dzieci
z Autyzmem , które prowadzi Stowarzyszenie „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej.

Inwestycję w ramach projektu rozpoczęliśmy w listopadzie 2017r. To ogromne zarówno w ujęciu rzeczowym jak i finansowym przedsięwzięcie z trzema zewnętrznymi źródłami dofinansowania – mówi prezes Stowarzyszenia „Wspólny Świat” Anna Chwałek. – Dla tego projektu (stanowiącego pierwszy etap budowy Centrum Pomocy osobom z Autyzmem) pozyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2,9 mln. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Działanie 13.2. Infrastruktura usług społecznych.

Uzupełnieniem środków z RPO WL są środki, które pozyskaliśmy w PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar E. Kolejna część kosztów budowy przedszkola, pochodzi ze środków pozyskanych przez nas w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, co stanowi dofinansowanie obiektu przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wartość całej inwestycji przekracza 7 mln zł, wkład własny Stowarzyszenia to ponad 3 mln zł .- Staramy się pozyskiwać środki na wkład własny z różnych źródeł. Bardzo liczymy na wsparcie ze strony życzliwych osób, które między innymi zdecydowały się właśnie nam przekazać swój 1%. Mamy dobrych ludzi dookoła, którzy starają się nam pomóc przez różnego rodzaju akcje i przedsięwzięcia- precyzuje Anna Chwałek. Pod swoją opieką mamy już ponad 200 dzieci, a z roku na rok przybywa nam kolejnych podopiecznych. Zatrudniamy 130 osób wykwalifikowanej kadry. Naszą działalność prowadzimy w wynajmowanych obiektach, w których nie ma już miejsca na nowe sale, stąd decyzja o budowie centrum – dodaje. Stowarzyszenie „Wspólny Świat” istnieje od 11 lat, świadczy kompleksowe usługi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem : wstępnej diagnostyki i badań przesiewowych. Prowadzi placówki edukacyjne i terapeutyczne, jak również ośrodek szkoleniowy oraz punkty konsultacyjne, gdzie oferuje możliwość kontaktu ze specjalistami .

Dodatkową pomocą dla całych rodzin są prowadzone przez stowarzyszenie grupy wsparcia. Jest to największa organizacja pozarządowa tego typu we wschodniej Polsce. – To dopiero pierwszy element budowy kompleksowego obiektu, przed nami kolejne etapy , więc szereg prac nad uzyskaniem kolejnych dofinansowań – podkreśla prezes „Wspólnego Świata”. Postępy prac budowlanych można śledzić na stronie internetowej: www.wspólnyswiat.org.


Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza