Mogą szczekać bez obawy o swój los. Azyl dostał dofinansowanie.

W 2019 roku zadania miasta związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami będzie ponownie sprawować Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Azyl. 4 stycznia Prezydent Miasta Michał Litwiniuk podpisał stosowną umowę z przedstawicielkami stowarzyszenia – Anną Korolczuk i Anetą Hetmańczyk. Na realizację zadań stowarzyszenie otrzyma 370 tys. złotych od Urzędu Miasta. To jednak tylko połowa potrzeb stowarzyszenia, resztę, w wysokości około 350 tys. zł. muszą zabezpieczyć z własnych środków.

207 psów w roku 2018 trafiło do schroniska przy ul. Olszowej, z których 57 ponownie trafiło do swoich opiekunów a 150 zostało adoptowanych.

Podczas konferencji Prezydent Michał Litwiniuk przedstawił projekt uchwały zwalniającej adoptujących psa ze schroniska z podatku od posiadania psa. Projekt zostanie złożony na najbliższej Radzie Miasta. Zaapelował także o pomoc dla schroniska, w różnej formie: materialnej, czy też wolontariackiej.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza