Zmarł najstarszy duchowny Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

W wieku 84 lat zmarł 2 lutego w Białej Podlaskiej prawosławny duchowny ks. mitrat Wincenty Pugacewicz, który był rezydentem Parafii Prawosławnej świętych Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej. W chwili śmierci był najstarszym duchownym Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.
Ks. Wincenty Pugacewicz urodził się 1 sierpnia 1934 roku w miejscowości Dziadkowice (pow. Siemiatycze) w rodzinie Guriasza (późniejszego diakona) i Anny. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (1954) i Chrześcijańską Akademię Teologiczną (1972). 8 maja 1955 roku w Orli wstąpił w związek małżeński z Neoniłą Laszewicz.
Święcenia diakońskie (12 czerwca 1955 r.) i kapłańskie (10 lipca 1955 r.) otrzymał w katedrze w Warszawie z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Makarego. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii w Wólce Wyganowskiej, a w latach 1956-58 wikariuszem w Kleszczelach na Podlasiu. Kolejną, już na samodzielnym stanowisku proboszcza, była w latach 1958-1983 parafia w Terespolu nad Bugiem. W latach 1983-2005 był proboszczem parafii w Białej Podlaskiej z filią w Nosowie (do 1993 r.). Dzięki jego wysiłkom udało się zbudować cerkiew oraz rozbudować plebanię w Białej Podlaskiej. Na przełomie lat 1993-1994 sprawował opiekę duszpasterską nad parafią w Siedlcach. W latach 1989-2005 pełnił funkcję dziekana Okręgu Bialskopodlaskiego diecezji lubelsko-chełmskiej. W latach 1989-1994 niósł posługę kapelana w Zakładzie Karnym, a do 2005 roku kapelana w szpitalu w Białej Podlaskiej. Od 1 grudnia 2005 roku był rezydentem bialskiej parafii.
Za swą posługę był wielokrotnie nagradzany, w tym mitrą (1999) oraz Orderem św. Marii Magdaleny III st. (1989), II st. (1997), II st. z ozdobami (2004). Otrzymał również odznaczenia państwowe i społeczne: Srebrny Krzyż Zasługi, srebrną odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, Złoty Krzyż Zasługi (2005) oraz Medal „Zasłużony dla Tolerancji” (2018) za wieloletnią służbę i życzliwość dla ludzi, bez względu na wyznanie i przynależność polityczną.

Zmarł 2 lutego nad ranem w wieku 84 lat w szpitalu w Białej Podlaskiej.
Uroczystości pogrzebowe zmarłego kapłana odbędą się 5 lutego (wtorek) o godz. 10.00 w cerkwi świętych Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej. Świętej Liturgii oraz obrzędowi pogrzebu kapłana przewodniczyć będzie Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel.
W przeddzień 4 lutego (poniedziałek) o godz. 17:00, również w cerkwi w Białej Podlaskiej będzie sprawowana panichida pod przewodnictwem arcybiskupa Abla, po której rozpocznie się całonocne czytanie Ewangelii.
Ciało duchownego zostanie pochowane na cmentarzu Parafii Prawosławnej świętych Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej.

Ks. dr Andrzej Konachowicz, fot. Marek Lach

Dodaj komentarz

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza